|
کدخبر: 147135

معیارهای تعلق یارانه‌ معیشتی چیست؟ + فیلم

حجم ویدیو: 21.78M | مدت زمان : 00:06:28
اقتصاد

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا خبر داد: کسانی که طرح حمایتی معیشتی قبل را دریافت کرده اند مشمول این طرح می‌شوند و کسانی که دارای درآمد ثابت می‌باشند و همچنین بیمه پرداز هستند مشمول این طرح نمی‌گردند.

 

منبع: اقتصاد آنلاین
  • ناشناس ارسالی در

    مسئولین محترم کاش به جای این همه هیاهو و جنجال جمعیت خانواده ها روهم لحاظ کنند چر ا که خانواده ها با جمعیت 6 نفر که فرزند دانشجو ومحصل دارند بااین وضعیت سخت اقتصا دی که قطعاهزینه زندگی این خانواده هابالا وبلکه سرسام آور خواهد بود در حالی که بع ضی افراد سرمایه دار چون قابل شناسایی نیس تن ازاین یارانه ها استفاده می کنند ولی خ انواده هایی که مثلا شاغل هستن به راحتی ش ناسایی می شوند ودولت مردان سریع میگن این ا که تامین هستند اما اصلا به تعداد افراد خانواده که در چه سن وسالی هستن توجه نشد ه است این طرح قطعا بدون در نظر گرفتن تعد اد افراد خانواده با طرح تعالی جمعیت خانو اده ومشوق های آن در تضاد است ودر آینده م شکلات غیر قابل جبرانی برای کشور خواهد دا شت.

ارسال نظر