|

بخوانید :

کدخبر: 144994

مالیات جدید بیخ گوش ۸ گروه

بر اساس اصلاحیه جدید ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مسقیم شروطی برای وصول مالیات از خانه‌های خالی لحاظ شده است.

اقتصاد مالیات جدید بیخ گوش ۸ گروه

شرایط شمول مالیات شدن خانه‌های خالی ( به موجب ماده ۵۴ مکرر اصلاحی مصوب مورخ ۵/ ۹/ ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی - منتشر شده در روزنامه رسمی به تاریخ ۷/ ۱۰/ ۱۳۹۹ - قابل اجرا ۱۵ روز پس از انتشار ) به شرح زیر است،

۱. خانه خالی در شهر بالای یکصد هزار نفر جمعیت باشد.

۲. به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شود.

۳. در یک سال مالیاتی ( سال شمسی ) ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد.

۴. محاسبه مالیات به ازای هر ماه ( بیش از زمان مذکور - ۱۲۰ روز ) خواهد بود.

۵. اگر خانه خالی نوساز باشد پس از ۱۲ ماه + ۱۲۰ روز و اگر از طرح‌ها و پروژه‌های انبوه‌سازی باشد پس از ۱۸ ماه + ۱۲۰ روز، مشمول مالیات خواهد بود.

۶. مبنای مالیات خانه خالی، مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده ۵۴ ق.م.م خواهد بود.

۷. اشخاصی که دارای بیش از ۵ خانه خالی در یک سال مالیاتی ( سال شمسی ) باشند، مشمول مالیات ۲ برابری خواهند بود.

۸. در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت ۱۲۰ روزه برای مالک جدید جاری خواهد بود.

اما در ادامه چگونگی محاسبه مالیات بر خانه خالی برابر آنچه در اصلاحیه اخیر ماده ۵۴ مکرر آمده قابل مشاهده است ؛

 ارزش اجاری مورد محاسبه برای هرمتر مربع واحد مسکونی واقع در یک بلوک مندرج در دفترچه ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ ق.م.م ( با توجه به تاریخ انتشار اصلاحیه فوق در روزنامه رسمی به تاریخ ۷/ ۱۰/ ۱۳۹۹ و ۱۲۰ روز مهلت مقرر ) برای سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۰ هزار تومان می‌باشد؛

اگر متراژ مفید خانه خالی، ۱۰۰ متر بوده باشد ارزش اجاری مقرر برای یک ماه، ۴ میلیون تومان خواهد بود. که از این مبلغ، ۲۵ درصد استهلاک ( برابر ماده ۵۳ ق.م.م ) کسر خواهد شد که می‌شود ۳ میلیون تومان، که مالیات آن به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م، می‌شود ۴۵۰ هزار تومان برای یک ماه.

حال اگر این خانه پس از ایام امتیازی مقرر در ماده ۵۴ مکرر اصلاحی ( ۱۲۰ روز ) برای یک ماه خالی بماند، ۶ برابرِ ۴۵۰ هزار تومان، یعنی دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باید مالیات خانه خالی یک ماه را بپردازد. که برای یک سال خالی ماندن ( ۱۲ ماه )، می‌شود سی و دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.

و اگر این خالی ماندن برای سال دوم هم ادامه داشته، در فرض ثابت ماندن ارزش اجاری ( همان متری ۴۰ هزار تومان ) برای سال ۱۴۰۱، ۱۲ برابرِ ۴۵۰ هزار تومان یعنی پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای هر ماه باید مالیات خانه خالی پرداخته شود که برای یک سال می‌شود شصت و چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان.

و اگر این خالی ماندن برای سال سوم هم ادامه داشته، مالیات اجاره با فرض ثابت ماندن ارزش اجاری ( همان متری ۴۰ هزار تومان ) برای سال ۱۴۰۲، ۱۸ برابرِ ۴۵۰ هزار تومان یعنی هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای هر ماه باید مالیات خانه خالی پرداخته شود که برای یک سال می‌شود نود و هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.

منبع: تسنیم

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...