|
کدخبر: 144539

علت کاهش یک میلیون تومانی حقوق بازنشستگان

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری درباره واریزی‌های ناقص حقوق بازنشستگان در ماه جاری، توضیحاتی داد.

اقتصاد علت کاهش یک میلیون تومانی حقوق بازنشستگان

علی خدامی مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری، درباره واریزی‌های ناقص حقوق بازنشستگان در ماه جاری، اظهار کرد: یک میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته کشوری داریم و هر بازنشسته‌ای که نسبت به واریزی‌های خود معترض است، باید به صورت موردی مراجعه کنند تا بررسی شود.

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: بازنشستگانی که یک میلیون از حقوقشان کسر شده است به دلیل استفاده از طرح خرید لوازم خانگی است. چراکه با استفاده از وام ۳۰ یا ۵۰ میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی بین ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از حقوقشان کسر می‌شود.

خدامی ادامه داد: بازنشستگانی که درخصوص کسری موجود در واریزی ماه جاری خود اعتراض داشتند بدانند که برای قسط این وام از حقوقشان کسر شده است.

هیچ بازنشسته کشوری حقوق زیر ۳ میلیون تومان دریافت نمی‌کند

وی درباره بازنشستگانی که از وام خرید لوازم خانگی استفاده نکردند، اما تا یک میلیون تومان از حقوق ماه جاریشان کسر شده است، گفت: اگر بازنشسته‌ای از طرح خرید لوازم خانگی استفاده نکرده و تا یک میلیون تومان از حقوقشان کسر شده است به ۲۵۰۰_۰۲۱ تماس بگیرد و فیش حقوق ماه گذشته و ماه فعلی برای وی گفته می‌شود اگر اجحافی صورت گرفته باشد جبران و کسری واریز خواهد شد.

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری خاطرنشان کرد: تاکنون بازنشستگان نسبت به حقوق ماه جاری خود به ما اعتراضی نداشتند و هیچ چیزی اعلام نشده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
  • ناشناس ارسالی در

    پنجاه میلیون وام گرفتم از بانک ملی با یکمیلیون وهشصد دارم وام میدهم رفتم یخچالی بخرم هیمالیا فروشنده یخچالی ناجور وگران بعد سه ماه تاخیر اورد که دوقلویش ناجور وگران شکایت ودادگاه اصناف اور ا به جرم گرانی محکوم وپول مارا به مادادن ویخچال گران وناجورش را پس داد والان همان یخچال شده سیوچهار دویست وپنجاه هزار دیگر هم قسط خانه میدهم درسی روز ده روز پول دارم بقیه دیگر با این گرانی خدایی بود نمیکنه حقوق سخت وزیان اور راهم ناقص اجرا کردن الان یک بستنی پول واسه بچه هایم نمیتونم بخورم ایا واقعا با نان وسیبزمینی میشود زندگی کرد گوشت سه ماه است ک نمیتونم بگیرم از طبس گلشن زنگ میزنم کارگر معدن مس قلعه زری هستم الان بازنشسته وبی پول بعد بیست وهشت سال کار سخت وزیان اور این حق ما نبود برمن هم میگزرد بر بیات هم که کانون مانع تراشی ماست میگزرد وبر شماهم میگزرد بخورید جوجه کباب اعشته بخون دل وریه مارا ماهم خدایی داریم اقای بیات حسادت بر چهارصد هزار قشر مطلوم واسیب دیده عاقبت خوشی ندارد خدا داد دل من وازشما همگیتان بگیره من ازشما درخواستی ندارم اون دنیایی هم هست من نه گدا هستم ونه مظلوم نمایی میکنم خدا بهترین گواه است فقط این حق ما نبود

ارسال نظر