|
کدخبر: 144073

کاهش وحشتناک درآمد سرانه کشور

مرکز پژوهش‌های مجلس به نقل از بانک مرکزی گزارش داد: درآمد سرانه کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۳۳ درصد کاهش یافته است.

اقتصاد کاهش وحشتناک درآمد سرانه کشور

مرکز پژوهش‌ها نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد همه دهک‌های درآمدی، میزان مصرف خود از همه گروه‌های کالایی اصلی غذایی را در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داده‌اند. بیکاری‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، کاهش درآمد حقیقی، افزایش هزینه و درنتیجه کاهش مصرف گروه‌های غذایی و کاهش کالری دریافتی افراد، باعث شده است تا نرخ فقر در سال ۱۳۹۸ افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۹۶ داشته باشد.

به طور کلی درحالی که براساس اعلام بانک مرکزی درآمد سرانه کشور در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۳۳ درصد کاهش یافت با شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۹ اقتصاد کشور با شوک جدیدی روبه رو شد که عمدتاً بر بخشهای خدماتی و صنایع کوچک اثرگذار بود.

با توجه به سهم زیاد این بخش‌ها در اشتغال کشور هر چند انتظار نمی‌رود درنتیجه شیوع ویروس کرونا ارزش افزوده اقتصاد کاهش قابل توجهی بسیار شدیدی داشته باشد، با این حال به نظر میرسد آثار رفاهی آن بر خانوارها بسیار قابل توجه باشد.

منبع: اقتصاد نیوز

ارسال نظر