|
کدخبر: 121798

افزایش نرخ بیکاری در ترکیه

نرخ بیکاری در ترکیه طی ماه ژوئن با ۰.۴درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال گذشته به ۱۳.۴درصد رسید.

اقتصاد افزایش نرخ بیکاری در ترکیه

بر اساس آماری که روز پنجشنبه منتشر شد، نرخ بیکاری ترکیه در ماه ژوئن با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال گذشته به ۱۳.۴ درصد رسید.

اطلاعات منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان داد که تعداد افراد بیکار ۱۵ ساله و بالاتر در ماه ژوئن ۴.۱ میلیون نفر بوده است.

این در حالی است که بر اساس این داده ها، بیکاری در بخش غیرکشاورزی در مدت مشابه ۰.۶ درصد افزایش یافته و به به ۱۵.۹ درصد رسیده است.

تعداد افراد شاغل نیز از سال گذشته ۱.۹۸ میلیون نفر کاهش یافته و به ۲۶.۵ میلیون نفر در ماه ژوئن رسیده است.

بر اساس این گزارش، نرخ اشتغال نیز با ۴ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ۴۲.۴ درصد رسیده است.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر