|
کدخبر: 120744

سازمان حمایت بر نحوه توزیع ماسک نظارت می کند

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه اختلال در تامین و ممانعت از توزیع خارج از شبکه در بخشنامه‌ای خطاب به تولیدکنندگان ماسک، بر الزام تحویل فوری ماسک به مراکز درمانی و ارائه گزارش تاکید کرد.

اقتصاد سازمان حمایت بر نحوه توزیع ماسک نظارت می کند

عباس تابش در این خصوص، اظهار داشت: براساس بخشنامه این سازمان و با توجه به گزارش های دریافتی از شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه مبنی بر دریافت ملت بلون از ابتدای مردادماه توسط تولیدکنندگان ماسک در کشور و به منظور مدیریت توزیع در شرایط فعلی کشور و جلوگیری از هرگونه اختلال در تامین و جلوگیری از توزیع خارج از شبکه، بخشنامه ضرورت تحویل فوری ماسک به مراکز درمانی مطابق سهمیه‌های تعیین شده به واحدهای منتخب ابلاغ شد.

وی در ادامه، بیان کرد: بر اساس این بخشنامه تمام شرکت‌های تولیدکننده ماسک مکلف هستند نسبت به تحویل ماسک سه لایه تولیدی خود به دانشگاه های علوم پزشکی منتخب در نظر گرفته شده برای هر شرکت و همچنین شرکت‌های پخش معرفی شده از سوی سازمان غذا و دارو جهت عرضه گسترده در سطح داروخانه‌های سراسر کشور اقدام نموده و توزیع ماسک به مراکز تعیین شده در قالب بخشنامه مذکور را به صورت مستمر در دستور کار خود قرار دهند.

نظارت سازمان حمایت بر نحوه توزیع ماسک و برخورد قاطع با توزیع خارج از شبکه

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر نظارت سازمان حمایت بر نحوه توزیع ماسک تولیدی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی و ضرورت برخورد قاطع با توزیع خارج از شبکه تأکید و تصریح کرد: ضروری است فهرست میزان ماسک تحویلی به دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی و سایر مراکز مجاز تعیین شده در بازه‌های زمانی مختلف نیز به تفکیک احصاء و ضمن ثبت در سامانه جامع تجارت به این سازمان منعکس شود.

تابش همچنین اضافه کرد: واحدهای تامین‌کننده مواد اولیه نیز مکلف هستند ضمن تامین به موقع نیاز تولید‌کنندگان ماسک منتخب بر اساس سهمیه‌های تعیین شده، صرفاً نسبت به عرضه ملت بلون بر اساس فهرست واحدهای منتخب واجد شرایط اعلامی از سوی این سازمان اقدام نموده و فروش خارج از شبکه تعیین شده مصداق تخلف خارج از شبکه است.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به نیاز مبرم مراکز درمانی به ماسک سه لایه پزشکی در شرایط حساس کنونی، در صورت عدم تحویل ماسک متناسب با مواد اولیه دریافتی از جمله ملت بلون توسط شرکت‌های سهمیه گیرنده به مراکز اعلامی منتخب سازمان غذا و دارو و یا عدم ارائه گزارش عملکرد اقدامات، نسبت به قطع سهمیه مواد اولیه و جایگزینی سایر واحدهای متقاضی واجد شرایط و معرفی آن شرکت به مراجع تعزیری و قضایی اقدام خواهد شد.

تابش در پایان یادآور شد: این بخشنامه به تمامی شرکت‌های تولیدی ماسک در سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شده است.

منبع: شاتا

ارسال نظر