|
کدخبر: 113729

یک شرکت صنعت غذایی بورسی‌ شد

شرکت صنعت غذایی کورش با نماد "غکورش" در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

اقتصاد یک شرکت صنعت غذایی بورسی‌ شد

شرکت صنعت غذایی کورش با توجه به موافقت هیئت ‌پذیرش اوراق بهادار در جلسه ۱۲ بهمن سال گذشته و نیز با عنایت به احراز موارد تعیین‌ شده در مصوبه‌‌ مزبور در بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

این گزارش می‌افزاید: شرکت صنعت غذایی کورش به‌ عنوان پانصد و چهل و ششمین شرکت پذیرفته ‌شده در ﺑﺨﺶ"محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر"، گروه "تولید روغن‌های حیوانی و نباتی" و طبقه "تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی" با کد صنعت «۴۲۱۴» و نماد "غکورش، GHEKOUROSH" در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.

منبع: تسنیم

ارسال نظر