|
کدخبر: 113598

معیشت برنج کاران در خطر است

رئیس نظام صنفی کشاورزی مازندران، گفت: با وجود چند برابر شدن قیمت نهاده‌های کشاورزی، قیمت برنج بیش از ۱۰ درصد افزایش نداشته و این موضوع کشاورزان را متضرر کرده است.

اقتصاد معیشت برنج کاران در خطر است

محمد جواد خاکزاد رستمی با بیان این مطلب، خواستار کنترل بر عرضه برنج‌هایی شد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند.

او گفت: امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برنج در نظر گرفته نشد، اما اختصاص این ارز به واردات این محصول کشاورزی در سال گذشته باعث واردات زیاد آن شد، به گونه‌ای که هنوز انبارها پر از برنج‌های وارداتی هستند و با عرضه آنها به بازار در فصل برداشت برنج، شاهد افزایش ناچیز قیمت برنج ایرانی هستیم.

دبیر نظام صنفی کشاورزی مازندران با بیان اینکه قیمت برنج نیز باید مثل سایر اقلام بر اساس تورم موجود تعیین شود، عنوان کرد: در حالی که شاهد افزایش چندین برابری قیمت نهاده‌های کشاورزی بوده‌ایم، قیمت برنج بیش از ۱۰ درصد بیشتر نشده است.

او توضیح داد: سم قارچ کشی که در سال ۹۷ هر لیتر آن ۷۰ هزار تومان قیمت داشت و اواخر سال گذشته قیمت آن به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده بود، اکنون ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد. ابزارآلات کشاورزی گران شده و نیروی کار نیز افزایش دستمزد داشته است.

خاکزاد رستمی تاکید کرد: نبود تناسب بین تورم تولید با افزایش قیمت محصول، باعث شده کشاورزان سودی از کشت نبرند یا سودشان ناچیز باشد که این موضوع در شرایط کنونی اقتصادی، معیشت برنج کاران را به خطر انداخته است.

منبع: ایلنا
  • یا علی ارسالی در

    عدم حمایت از کشاورزان مساوی با فروش و تغییر کاربری اراضی بیخود شعار حفظ اراضی ندهید

ارسال نظر