|
کدخبر: 107938

توسعه شبکه آزادراهی به پنج هزار کیلومتر طی برنامه‌ای پنج‌ساله

وزیر راه‌وشهرسازی از توسعه پنج‌هزار کیلومتری شبکه آزادراهی کشور تا پنج سال آینده خبر داد.

اقتصاد توسعه شبکه آزادراهی به پنج هزار کیلومتر طی برنامه‌ای پنج‌ساله

محمد اسلامی با بیان اینکه اکنون در کشور حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ کیلومتر خطوط ریلی اصلی و فرعی وجود دارد و تا پایان دولت یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر دیگر به خطوط ریلی کشور اضافه خواهیم کرد، افزود: حدود ۱۴ هزار کیلومتر دیگر خط ریلی در دست مطالعه و ساخت داریم که سه‌ هزار و ۳۰۰ کیلومتر آن در دست ساخت و مابقی در دست مطالعه است.

وی خاطرنشان کرد: معتقدیم با ۳۰ هزار کیلومتر راه‌آهن وضعیت مطلوب مورد نیاز اقتصاد کشور و جامعه فراهم می‌شود.

اسلامی گفت: در بحث آزادراه نیز ‌اکنون دارای دو هزار و ۴۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور هستیم، ۵۸۰ کیلومتر آزادراه نیز تا پایان دولت به شبکه آزادراهی کشور اضافه می‌شود و به این ترتیب در مجموع آزادراه‌های کشور را در یک برنامه پنج ساله‌ به پنج هزار کیلومتر خواهیم رساند.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: موضوع مهم برای ما شریان‌های اصلی آزادراهی و بزرگراهی کشور و شریان‌های ریلی آزادراهی کشور با اولویت مراکز بار و خطوط فرعی است که می‌تواند سهم بار راه‌آهن را افزایش دهد مانند تفاهم‌نامه‌ای که در قالب پروژه ریلی در روزهای گذشته با صنایع معدنی و صنعتی کشور به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان برای ۷۷۰ کیلومتر راه آهن سنگان تا بافق منعقد کردیم تا ظرفیت بار این خط را از ۷/۵ میلیون تن به نزدیک ۲۰ میلیون تن افزایش یابد.

 

منبع: ایرنا

ارسال نظر