کدخبر: 107159

چطور سفره کارگران و بازنشستگان کوچک‌تر شد؟

یک فعال کارگری پروژه‌ای با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی گفت: به‌تدریج همه کالاهای اساسی از سفره کارگران حذف خواهد شد.

اقتصاد چطور سفره کارگران و بازنشستگان کوچک‌تر شد؟

ناصر آقاجری در رابطه با شرایط به وجود آمده، اظهارکرد: واقعیت خشن و سرسخت کنونی بیانگر این حقیقت است که دولتی‌ها در قبال عوارض مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی که در حال کاربردی کردن آن است، به شدت ناتوان و درمانده شده و بدین جهت با توسل به شوک‌درمانی ارزی بدون توجه به عوارض بعدی آن، قصد دارد حداقل درآمدی به‌دست بیاورد؛ این در حالی است که عوارض این شیوه مخرب را نادیده می‌گیرد.

آقاجری تاکید می‌کند: چندان دور نیست که به زودی اعلام شود نرخ هر عدد نان، از حقوق یک روز یک کارگر بیشتر است. روند صعود تورم به‌تدریج همه کالاهای ضروری را از سبد معیشت کارگران، حقوق بگیران و به خصوص بازنشستگان حذف می‌کند.

او معتقد است؛ در ماه‌های پیش‌رو، شرایط معیشتی به شدت سخت‌تر خواهد شد. تا دیروز از تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی در رنج و عذاب بودیم امروز شو‌ک‌درمانی‌های ارزی هم مزید بر علت شده است. بنابراین کارگران نه آینده و امنیت شغلی دارند و نه معیشت و توان زندگی دارند.

منبع: ایلنا

ارسال نظر