|
کدخبر: 283594

تلویزیون های سونی در بازار چند؟ + جدول

لیست قیمت جدید تلویزیون های سونی موجود در بازار امروز دوشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

لیست قیمت جدید تلویزیون های سونی موجود در بازار امروز دوشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

لیست جدید قیمت تلویزیون سونی:

 

نام محصول قیمت
43 اینچ
43 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 43X75K ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
43 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 43X7500H ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان
49 اینچ
49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 49X7500H ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان
50 اینچ
50 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 50X75K ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان
سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل X9000H ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان
سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55X95J ۴۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان
سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55X85J ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55X75K ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 55x85k ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X8000H ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X7500H ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ 2021
سونی 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل X90J ۳۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ 4K اسمارت
سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل X80J ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ 2021 سونی 4K اسمارت مدل 85X85J ۸۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
65 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
65 اینچ سونی 4K اسمارت 65X85J ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ
سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل X9000H ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
سونی 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65X95J ۶۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 65X75K ۳۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000H ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X7500H ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X9500H ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 65X80K سال2022 ۴۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 65X90K سال2022 ۴۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ 4k اسمارت
65 اینچ 2021 سونی 4K اسمارت مدل X80J ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ
75 اینچ سونی 4K اسمارت X90J 2021 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ
75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000H ۴۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 75X90K سال2022 ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سونی 4K اسمارت LED مدل 75X80K سال2022 ۶۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان
سونی 75 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 75X95J ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X9500J 2021 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سونی 4K اسمارت 2022 مدل 75X85K ۷۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ 4K اسمارت
75 اینچ سونی 4K اسمارت 2021 مدل X80J ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X85J ۵۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ
85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X8000H ۶۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان
سونی 85 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 85X95J ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X9500J 2021 ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
85 اینچ
85 اینچ سونی اندروید 4K اسمارت X9500H ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
اولد سونی
65 اینچ اولد سونی 4K اسمارت 2021 مدل 65A80J ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
65 اینچ سونی 2022 مدل 65X85k ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
55 اینچ سونی 2022 هوشمند مدل 55X80K ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تلویزیون سونی اولد
تلویزیون 55 اینچ اولد سونی 4K اسمارت 2021 مدل 55A80J ۴۹/۰۰۰/۰۰۰

 

 

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها