|
کدخبر: 148931

نیاز بازار به شکر رفع می شود

بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران مکلف شد نسبت به تکمیل ذخایر راهبردی شکر و بانک مرکزی موظف شد نسبت به تامین به هنگام ارز مورد نیاز شکر اقدام کند.

اصناف نیاز بازار به شکر رفع می شود

با توجه به نوسانات قیمت تخم مرغ در سطح بازار و ضرورت تامین تخم مرغ بسته بندی مورد نیاز کشور و بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، عرضه تخم مرغ بسته بندی با نظارت سازمان حمایت، توسط انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه دار انجام می‌شود.

در این راستا مقرر شد جهت بسته بندی تخم مرغ شناسنامه دار دارای زنجیره سرد (مراکز عرضه) انجمن ذیربط با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با لحاظ قیمت متعارف سطح بازار و اعمال هزینه‌های بسته بندی، نسبت به عرضه تخم‌مرغ اقدام نماید.

همچنین ستاد تنظیم بازار در راستای ضرورت تامین شکر مورد نیاز کشور برای تامین سه ماهه اول سال ۱۴۰۰، مقرر کرد که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نسبت به تکمیل ذخایر راهبردی شکر اقدام نماید.

همچنین بانک مرکزی موظف شد تا از بروز وقفه در تامین ارز شکر جلوگیری و نسبت به تامین به هنگام ارز مورد نیاز شکر اقدام کند.

بر اساس این تصمیم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز صرفاً مطابق برنامه توزیع اعلامی از سوی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تامین نیاز بازار اقدام می‌کند.

 

منبع: شاتا

ارسال نظر