|
کدخبر: 141153

آخرین قیمت آهن آلات در بازار امروز (۹۹/۰۹/۲۲) + جدول

قیمت انواع آهن آلات اعلام شد.

اصناف آخرین قیمت آهن آلات در بازار امروز (۹۹/۰۹/۲۲) + جدول

آخرین قیمت انواع آهن آلات در بازار ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

 

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۳۰.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۲.۷۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۵.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۲۹.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۶.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۱.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۴.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۸۸.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۲۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۱۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۱۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۲۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۲۱.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۱۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۱۶.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۱۶.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۱۶.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۱۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۱۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۱۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۱۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۱۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۱۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۱۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۱۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۱۵.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۱۵.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۶۵.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۳۰.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۲۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۰۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۰۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۶۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۵۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۶۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۶۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۵۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۵۲.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۵۲.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۳۵.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۴۳.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۵۶.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۵۶.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۵۳.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۲۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۲۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۲۸.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۹۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۴۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۳۰.۰۰۰

 

منبع: تحلیل بازار
  • مردم ارسالی در

    وزیر جان دو ماه امدی اما در قسمت فولاد ریدی به همان قیمتهای قبلی

ارسال نظر