|
کدخبر: 199028

مابه التفاوت حقوق های ۱۴۰۰ فرهنگیان کی پرداخت می‌شود؟

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در توئیتی به پیگیری ها جهت پرداخت معوقات فرهنگیان اشاره کرد.

آموزشی مابه التفاوت حقوق های ۱۴۰۰ فرهنگیان کی پرداخت می‌شود؟

 مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: پس از پیگیری مطالبه به حق معلمان شریف و مکاتبات متعدد با وزارت آموزش و پرورش، با اعلام رئیس برنامه و بودجه مابه التفاوت حقوق فروردین تا مرداد ۱۴۰۰ همزمان با حقوق شهریور پرداخت می‌شود.

افتخاری والاتر از پیگیری مطالبات بحق مردم وجود ندارد.

منبع: بازار
 • داود ارسالی در

  ای خدا شکرت حقوقمان داره مثل حقوق شرکت ن فت و بانک و سازمان برق و کارمندهای تامین اجتماعی میشه.

 • ناشناس ارسالی در

  شرمنده الطاف بیکران شما شدیم. دویست هزارررررر تومان

 • سید ارسالی در

  ای وای براسیری کز یاد رفته باشد ........ .....
  معلمین همیشه اولویت نبودن آق ای رئیسی .
  اینقدر هم اولویت اولویت ..................‌‌نفرمایید.

 • ناشناس ارسالی در

  افتخاری بالاتر از نابودی سیستم آموزشی وج ود ندارد!!

 • ناشناس ارسالی در

  باشه این همه جار می زنید براش .فکر می کنید چقدره؟ از اردیبهشت تا شهریور یک ونیم میلیون هم نمیشه.دیگه فکرشوبکنید یک ماه چقدر اصافه شده از ۳۰۰ هزار هم کمتره.

 • محمد ارسالی در

  پس پاداش فرهنگیان بازنشسته چی شد

 • ناشناس ارسالی در

  سلام اضافه کاری شاغلین ماههای فروردین . اردیبهشت وخرداد ۱۴۰۰ نیز پرداخت نشده خواهشا پیگیری کنید

 • محمد فرهمند ارسالی در

  فرهنگیان 42ساله مورد بی توجهی شدید اندر شدید مغرضانه افراد کاملا معلوم الحال واق ع و قرار دارند!!! حالا این از چه کیفیتی برخورداره و به پای کی و چی حساب میشه؟؟؟

 • حسینی ارسالی در

  فقط حرف عمل هیچی!! کاش فرهنگی نمیشدم چه اشتباهی کردم!!

 • معلم سرافراز ارسالی در

  ننگ بر کسانی که دائم دو ریال حق ضایع شده معلم را در ساز و کرنا فریاد می زنند، ام ا از دیدن دریافتهای سایر کارمندان کور هس تند

 • ناشناس ارسالی در

  مدارس باز بشه طوره دیگه با شما صحبت میکن یم تا نه تنها حق فرهنگیان رو نخورید، بلک ه یاد بگیرید شما ملزم به رعایت حقوق همه شهروندان هستید

 • ریاحی ارسالی در

  سلام ضمن تشکر از پیگری شما ، چند نکته را باید به استحضار رساند.
  ۱_ تاریخ ا جرای مدیریت خدمات کشوری سال ۱۳۹۳ می باش د که دیگر نهاد ها از سال ۱۳۹۴ از مزایای آن برخوردارند ولی این معوقات معلمان مظل وم که با شعار دفاع از حق مطرح می شود در سال۱۴۰۰ بحث می شود که باید از سال ۱۳۹۴ پ یگیری شود .
  ۲_ چرا دراجرای این طرح در آموزش و پرورش بارویکرد تساوی حقوق اج رایی می شود؟! که نه باعقل ، نه با شرع و نه با روش سایر نهاد مطابقت دارد ! شنید ه ها حاکی است افزایش حقوق کساینکه مدرک و سابقه ی کمتر دارند ۷۵۰هزار تومان و کسان یکه مدرک بالاتر و سابقه بیشتر دارند حدود ۲۵۰هزار افزایش داده می شود مگر در نظا م سوسیالیستی و یا کمونیستی زندگی می کنیم که بجای عدالت به تساوی عمل می کنند . ۳_ واقعا از کلمه رتبه بندی معلمان خ سته شده ایم بیشتر از ۱۰سال هست از اجرای آن حرف می زنند ولی مجلس جلوی تصویب آنرا گرفته _ در مطبوعات طوری مطرح میشود که م علمان چندین سال از مزایای استفاده می کن ند _ این ها هم نیاز به پیگیری دارد . ۴_ راستی این را هم بدانیم هر چه در آموزش و پرورش بنام صرفه جویی هزینه نکرد ید مجبور شدید ده برابر آن را در زندانها ، دادگاه ها ، قتل و جنایت ،در بهزیستی و غیره پرداخت نموده اید

 • ناشناس ارسالی در

  سرگرمی خوبی ساخته اید برای معلمان!!!!!!!!!!!!

 • ناشناس ارسالی در

  سرگرمی خوبی است!!!!!!!!

 • ناشناس ارسالی در

  عجب افتخاری آفریدن خجالت هم خوب چیزیه

 • ناشناس ارسالی در

  اون موقع که رتبه بندی در دولت بود همه مج لسیان عدم اجرای ان را گردن دولت مینداختن د اما حالا که به مجلس امده ان را کلا کنا ر گذاشته وهیچ خبری ازش نیست . مجلس انقلا بی به قول خودتان . ایا این عدالت است که با وجود تصویب بودجه برای اجرای ان هر چند بودجه کم اجرا نمیشود ؟ حتی ان بودجه کم تصویب شده کجا هزینه میشود؟ این حق فرهنگی ان است که ان مبلغ کم را دریافت کنند .نما یندگان محترم شفاف به معلما بگویید این مب لغ تصویب شده در بودجه کجا هزینه میشود وق تی دست فرهنگی را نمیگیرد ؟

 • ناشناس ارسالی در

  بازنشسته های فرهنگی چی تکلیف همسان سازی دائمی چی شد

 • ناشناس ارسالی در

  لطفا به ساير امورات رسيدگي کنیدمیلیون ها کاردرکشورمانده دوهزارتومان به معلمان‌ زی رخط فقرکمک کردند نماینده ماهی ۱۰۰میلیون قانع نمی شود هرروزیک نماینده دراینمورداظ هارنظرمیکنند

 • ناشناس ارسالی در

  چرا محاسبه نمی‌کنید که یک معلم برای اینک ه آبرومند زندگی کنه باید چقد دریافتی داش ته باشه، آخه با این چندر غاز مگه میشی زن دگی کرد!
  چرا معلم تو این کشور اینق در بی ارزش شده؟!

 • معلم ارسالی در

  واقعا برای خودمون متاسفیم که منتظر ۳۰۰هز ار تومان موندیم

 • ناشناس ارسالی در

  اضافه کاریهای شاغلین در فروردین واردیبهشت وخردا د پرداخت نشده . توفضای مجازی با موبایل وکامپیوترو غیره تدریس کنی چشمت کور بشه دوبرابر زحمت بکشی اما با گذشت ۶ماه هنوز حقتو بهت ندن . تورم ۱۰۰درصدی

 • بی نشان ارسالی در

  سلام حکم ها رو اصلاح کردند و هیچ مابه ال تفاوتی به فرهنگیان تعلق نمیگیره فوق العا ده ویژه رو کم کردند
  و حقوق بر اساس ماههای قبل پرداخت میشه

 • حسن ارسالی در

  کاش ابدارچی بانک بودم ولی معلم نبودم،28س ال دروغ شنیدم ،

 • محمدرضا محیط ارسالی در

  یک گروه به بازنشستگان تعلق گرفت مابه تفاوت آن دیون رفت دیگه فراموش شد.فکرکنم 8ماه طلب داریم کی میدن به ما

 • محمدرضا محیط ارسالی در

  من 7سال درمناطق جنگی خدمت کردم به رغم قا نون مجلس کل مدارک فرستادم جواب نه شنیدم. منظورم فوق العاده ایثارگری هست

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...