|
کدخبر: 133938

تصاویر / گردشگری مجازی در تهران کرونایی

شهر تهران که در زمره بزرگ‌ترین شهرها در سطح جهان، منطقه و کشور محسوب می‌شود واجد ظرفیت و ظرفیت‌های متعدد گردشگری ملی و بین‌المللی است که علی رغم حجم زیاد سفر در این شهر، مغفول مانده و مورد استفاده قرار نگرفته است.

گردشگری تصاویر / گردشگری مجازی در تهران کرونایی

 بین توسعه گردشگری و ایجاد زیرساخت‌ها رابطه متقابلی وجود دارد. می‌توان گفت، نه تنها توسعه گردشگری در شهرها سبب بهبود زیرساخت‌ها می‌شود بلکه توسعه زیرساخت‌ها به ویژه جاذبه‌های انسان ساخت و خدمات رفاهی سبب توسعه گردشگری در شهرها نیز می‌شود.

اثرات زیرساختی گردشگری قادر است که بنیان‌های جغرافیایی یک منطقه گردشی را دگرگون سازد و باعث رشد و ترقی ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن منطقه شود.

 همچنین عوامل و معیارهای موثر در برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری بررسی می‌شود و ملاحظاتی را در پاسخ به نیازهای گردشگری با تاکید به وضعیت زیرساخت‌های گردشگری و به طورخاص مراکز اقامتی ارائه می‌کند. با بررسی‌های به عمل آمده می‌توان نتیجه گرفت با اتخاذ سیاست هایی برای توزیع مراکز و تسهیلات گردشگری می‌توان به رونق گردشگری کمک کرد. در زمان فراگیری کرونا و اجرای قرنطینه در شهرها، ضرورت فاصله‌گذاری اجتماعی، باعث دور شدن مردم از همدیگر شده است. حالا با کمک فضای مجازی می‌توان از موزه‌ها و فضاهای تاریخی و تفریحی تهران دیدن کرد.

 

 

ارسال نظر