|
کدخبر: 180987

ایران ۰ - لهستان ۳؛ شکست دور از انتظار ایران

تیم ملی ایران در حالی به مصاف لهستان رفته که روز گذشته مقابل فرانسه ۳-۰ شکست خورد.

منهای فوتبال ایران ۰ - لهستان ۳؛ شکست دور از انتظار ایران

بازی امروز تیم ملی در شرایطی برگزار می‌شود که شاگردان الکنو در رتبه یازدهم قرار دارند و در دو بازی آخر برای تک رقمی کردن رتبه خود ملزم به کسب پیروزی هستند.

ترکیب اولیه ایران: اسفندیار، کریمی، سعادت، غلامی، شریفی و صالحی.

ست اول: ایران ۲۰ - لهستان ۲۵

 امتیاز اول به این تیم لهستان رسید.

 دریافت اسفندیار بسیار ضعیف بود و باعث شد لهستان به چهارمین امتیاز متوالی دست یابد.

 سرویس شیفکا به بیرون رفت تا ایران به اولین امتیاز برسد.

 پاس شریفی با ساعد مستقیم به بیرون رفت و ایران یک امتیاز دیگر را هم از دست داد.

اسفندیار موزاج را دفاع کرد تا بازی ۷-۴ شود.

 برخورد توپ با تور روی سرویس ایران باعث شد تا لهستان زودتر به امتیاز ۸ برسد.

 اسپک سعادت به دست بازیکن لهستان خورد و به بیرون رفت.

 سرویس خوب مجرد به زمین ایران برگشت اما سعادت نتوانست امتیاز بگیرد؛ ۱۲-۶.

 جواد کریمی امتیاز سرویس گرفت.

 لهستان زودتر از ایران به امتیاز ۱۶ دست یافت.

 سعید معروف و امیر غفور وارد زمین شدند.

 علی اصغر مجرد با دفاع عالی یک امتیاز برای ایران گرفت؛ ۲۱-۱۳.

 پاس عالی معروف با ضربه مجرد همراه شد تا ایران به امتیاز بعدی برسد.

 دفاع بعدی از سوی شریفی ایران را به امتیاز ۱۵ رساند.

 سرویس نواکوفسکی با دفاع خوب در زمین ایران همراه شد تا تیم ملی به امتیاز ۱۶ برسد.

 بارتوش در پایپ اشتباه کرد و توپ را به تور زد.

 خطای تور در تیم لهستان امتیاز را به ایران داد.

 سرویس خوب غفور زمینه ساز کسب امتیاز بیستم برای ایران شد.

 اسپک نواکوفسکی لهستان را در موقعیت ست پوینت قرار داد.

 شیفکا با سرویس تماشایی امتیاز ۲۵ را ا به دست آورد.

ست دوم: ایران ۲۰ - لهستان ۲۵

* شیفکا امتیاز اول را برای لهستان به دست آورد.

* اسپک اسفندیار پس از برخورد به دست بازیکن لهستان به بیرون رفت تا ایران هم به امتیاز نخست دست یابد.

* سرویس اسفندیار با اختلاف به بیرون رفت.

* بارتوش نتوانست دریافت خوبی کند و ایران به امتیاز ششم هم رسید.

* اسپک سعادت به بیرون رفت تا ایران پیروزی اش را از دست بدهد؛ ۶-۷.

* غلامی سرویس خود را باوجود این که کنترل شده زد، به تور زد تا امتیاز به لهستان برسد.

* کوهانوفسکی اسپک خورد را تبدیل به امتیاز کرد.

* برنوش ضربه فنی سعادت را دفاع کرد.

* برنوش این بار اسپک خود را از دست داد.

* تاچ مارک ضربه را به بیرون زد تا بازی مساوی شود.

* مرتضی شریفی ایران را به امتیاز ۱۶ رساند.

* اسفندیار با فریب مدافع لهستان یک امتیاز دیگر برای ایران کسب کرد.

* سرویس بردیا سعادت به لبه نور خورد و در زمین لهستان فرود آمد تا بازی ۲۰-۲۰ شود.

* تاچ مارک توپ را به دست بازیکن ایران کوبید تا امتیاز ۲۴ را کسب کند.

* خطای امیرحسین اسفندیار باعث شد تا لهستان پیروز ست دوم شود

ست سوم:  ایران ۱۶ - لهستان ۲۵

* اسفندیار سرویس خود را از دست داد تا لهستان به امتیاز اول برسید.

* الکساندر اسلیوکا از صالحی امتیاز سرویس گرفت.

* بردیا سعادت با سرویس تماشایی ایران را به امتیاز سوم رساند.

* نواکوفسکی امتیاز هشتم را برای لهستان کسب کرد.

* جواد کریمی با پاس خود مدافعان لهستان را فریب داد تا سعادت در موقعیتی مطلوب برای ایران امتیاز بگیرد.

* اسفندیار یک اسپک را از دست داد و بعد با دریافت عجیب، یک امتیاز را تقدیم لهستان کرد.

* نواکوفسکی این بار از شریفی امتیاز سرویس گرفت.

* اسپک اسفندیار به بازیکن لهستان خورد و به بیرون رفت تا اختلاف به عدد شش کاهش یابد.

* اسفندیار اسپک خود را به آنتن زد تا لهستان به امتیاز ۱۶ برسد.

* شیفکا به شکلی عجیب توپ را زد دفاع ایران را کرد و تیمش را به امتیاز ۱۷ رساند.

* بتنوش اسفندیار را ناکام گذاشت و بعد نوبت به ناکامی غفور رسید تا بازی ۲۲-۱۳ شود.

* خطای پنجه دو ضرب باعث شد تا بازی ۲۳-۱۳ شود.

* کاچ مارک اسپک خورد را به بیرون زد تا ایران به امتیاز شانزدهم برسد.

* برتنوش امتیاز ۲۵ را با سرویس به دست آورد .

منبع: ورزش سه

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...