|
کدخبر: 319322

مجوز افزایش سرمایه شرکت تجلی صادر شد

سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه 39درصدی شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات را از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر کرد.

این افزایش سرمایه به منظور جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و مشارکت در افزایش سرمایة در حال انجام شرکت‌‌های سرمایه‌پذیر انجام خواهد شد.

طبق بیانیه ثبت تجلی، سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اهداف مذکور 2419 میلیارد تومان تخمین زده شده، که 2400 میلیارد تومان از طریق افزایش سرمایه و مابقی از محل منابع داخلی شرکت تامین خواهد شد. از مبلغ مذکور 522 میلیارد تومان جهت جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها(خرید سهام و تاسیس شرکت)، مبلغ 758 میلیارد تومان جهت جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و مبلغ 1139 میلیارد تومان صرف مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت های سرمایه پذیر خواهد شد.

تجلی

در بخش تحصیل سرمایه گذاری ها عمده مبلغ اعلام شده در شرکت معدن کار باختر و صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز سرمایه گذاری شده است.

در بخش مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر نیز مبلغ اعلام شده عمدتا به افزایش سرمایه شرکت معدن کار باختر، شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان و شرکت بازرگانی معادن و صنایع ایرانیان مربوط بوده است. تجلی با مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر درصد مالکیت خود را در این شرکت ها حفظ کرده است. شرکت با حفظ درصد مالکیت، نفوذ و کنترل خود را در این شرکت ها حفظ نموده و درآمد های آتی شرکت با توجه به حفظ درصد مالکیت دستخوش تغییرات اساسی نخواهد شد و این امر در راستای سودآوری سهامداران و منافع کلی گروه می باشد.

در خصوص مشارکت در افزیش سرمایه در حال انجام شرکت های سرمایه پذیر نیز، عمده مبلغ اعلام شده به افزایش سرمایه شرکت صنایع فولاد کردستان و شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا مربوط می شود.

تجلی در بیانیه ثبت افزایش سرمایه بیان داشت که عدم خروج وجه نقد حاصل از افزایش سرمایه منجر به حفظ نقدینگی شرکت خواهد شد. با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی و تورم موجود ضروری است شرکت جهت حفظ وضعیت فعلی و توان رقابت با سایر شرکت های هم صنعت نقدینگی خود را حفظ نماید.

تجلی۱

از سوی دیگر با توجه به شرایط فعلی بانکها، امکان اخذ تسهیلات با مبالغ بالا به راحتی امکان پذیر نمی باشد و انتشار اوراق نیز سبب تحمیل هزینه مالی شدید به شرکت خواهد شد. و همچنین با توجه به ضرورت تامین مصارف مالی بلندمدت از محل منابع بلندمدت، تجلی در نظر دارد جهت جبران بخشی از مخارج مربوط به سرمایه گذاری های انجام شده در گذشته، مخارج یاد شده را به حساب سرمایه منتقل نماید.

واحد روابط عمومی شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات

 

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها