|
کدخبر: 194013

قیمت روز آهن آلات در بازار + جدول

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

معدن قیمت روز آهن آلات در بازار + جدول

آخرین قیمت آهن آلات در ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

 

 

قیمت روز تیرآهن

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۲۲

۱۸،۰۷۳،۳۹۴

تیرآهن ۱۴

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۵۵

۲۳،۴۸۶،۲۳۰

تیرآهن ۱۶

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۹۵

۲۸،۹۹۰،۸۲۰

تیرآهن ۱۸

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۲۲۵

۳۶،۰۵۵،۰۴۵

تیرآهن ۲۰

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۲۷۶

۴۶،۰۵۵،۰۴۵

تیرآهن ۲۲

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۳۱۵

۵۶،۸۸۰،۷۳۳

تیرآهن ۲۴

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۳۶۹

۶۳،۴۸۶،۲۳۸

تیرآهن ۲۷

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۴۳۴

۷۲،۶۶۰،۵۵۰

تیرآهن ۳۰

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۵۰۰

۹۰،۸۲۵،۶۸۸

قیمت روز میلگرد

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

امیر آباد

کلاف

۴.۵

------

هر کیلو میلگرد ۸

ظفر بناب

شاخه

۶

۱۶۶،۳۰۲

هر کیلو میلگرد ۱۰

ظفر بناب

۱۲ متری

۷.۵

۱۶۳،۴۶۷

هر کیلو میلگرد ۱۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۱

۱۶۳،۴۶۷

هر کیلو میلگرد ۱۴

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۵

۱۶۱،۰۰۹

هر کیلو میلگرد ۱۶

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۹

۱۶۱،۰۰۹

هر کیلو میلگرد ۱۸

ظفر بناب

۱۲ متری

۲۵

۱۶۱،۰۰۹

هر کیلو میلگرد ۲۰

ظفر بناب

۱۲ متری

۳۰

۱۶۱،۰۰۹

هر کیلو میلگرد ۲۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۳۶

۱۶۱،۰۰۹

هر کیلو میلگرد ۲۵

ظفر بناب

۱۲ متری

۴۷

۱۶۱،۰۰۹

هر کیلو میلگرد ۲۸

ظفر بناب

۱۲ متری

۵۶

۱۶۱،۰۰۹

هر کیلو میلگرد ۳۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۷۵

۱۶۱،۰۰۹

قیمت روز پروفیل

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

کیان پرشیا

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

کیان پرشیا

۶ متری

۴.۵

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

کیان پرشیا

۶ متری

۵.۵

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

کیان پرشیا

۶ متری

۶.۵

۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

کیان پرشیا

۶ متری

۷

۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

کیان پرشیا

۶ متری

۹.۵

۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

کیان پرشیا

۶ متری

۹

۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۶

۲۵۲،۲۹۳

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۷

۲۵۲،۲۹۳

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۵

۲۵۲،۲۹۳

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۹

۲۵۲،۲۹۳

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۸

۲۵۲،۲۹۳

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۳

۲۵۲،۲۹۳

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۷

۲۵۲،۲۹۳

قیمت روز ناودانی

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

ناب تبریز

۶ متری

۴۲

------

هر کیلو ناودانی ۸

ناب تبریز

۶ متری

۴۴

۱۶۴،۲۲۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

ناب تبریز

۶ متری

۵۲

۱۶۴،۲۲۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

ناب تبریز

۶ متری

۶۴

۱۶۴،۲۲۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

ناب تبریز

۱۲ متری

۱۵۵

۱۶۴،۲۲۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

ناب تبریز

۱۲ متری

۱۷۰

۱۶۴،۲۲۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

ناب تبریز

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

ناب تبریز

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

گیلان

---

---

۲۲۹،۳۵۷

هر کیلو ورق ۱۰

گیلان

---

---

۲۲۶،۶۰۵

هر کیلو ورق ۱۲

گیلان

---

---

۲۲۶،۶۰۵

هر کیلو ورق ۱۵

گیلان

---

---

۲۲۶،۶۰۵

هر کیلو ورق ۲۰

فولاد مبارکه

---

---

-------

هر کیلو ورق ۲۵

فولاد مبارکه

---

---

-------

قیمت روز نبشی

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

ناب تبریز

۶ متری

۹

-------

هر کیلو نبشی ۴

ناب تبریز

۶ متری

۱۵

۱۶۳،۳۰۲

هر کیلو نبشی ۵

ناب تبریز

۶ متری

۲۲

۱۶۳،۳۰۲

هر کیلو نبشی ۶

ناب تبریز

۶ متری

۳۲

۱۶۳،۳۰۲

هر کیلو نبشی ۸

ناب تبریز

۶ متری

۵۸

۱۶۳،۳۰۲

هر کیلو نبشی ۱۰

ناب تبریز

۶ متری

۹۰

-------

هر کیلو نبشی ۱۲

ناب تبریز

۶ متری

۱۳۰

-------

قیمت روز ورق سیاه

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

 

رول

۱۲

-------

هر کیلو ورق سیاه ۳

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۳۸،۵۳۲

هر کیلو ورق سیاه ۴

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۴۲،۲۰۱

هر کیلو ورق سیاه ۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۲۶۰،۵۵۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۲۶۰،۵۵۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۲۶۰،۵۵۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۲۶۹،۷۲۴

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۲۶۰،۵۵۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۲۶۰،۵۵۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

---

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

---

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

---

قیمت روز مفتول

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

---

-------

هر کیلو زیگزاگ

---

---

---

-------

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

---

۱۸۹/۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

---

۱۸۷/۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

---

-------

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

---

-------

قیمت روز ورق گالوانیزه

کارخانه

رول

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

کاشان

کوتاه

-------

۳۴۸/۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

کاشان

بلند

-------

۳۳۳/۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

هفت الماس

بلند

-------

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

هفت الماس

بلند

-------

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

هفت الماس

کوتاه

-------

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

هفت الماس

بلند

-------

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

هفت الماس

کوتاه

-------

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱/۲۵

هفت الماس

بلند

-------

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

هفت الماس

کوتاه

-------

 

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

هفت الماس

بلند

-------

 

 

منبع: آسرون

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...