|
کدخبر: 113111

رشد چشمگیر تولید فولاد در هفت سال

بررسی آمار عملکرد زنجیره تامین فولادسازان در هفت سال از عمر دولت‌های یازدهم و دوازدهم نشان دهنده رشد ۹۴ درصدی در حوزه ظرفیت‌سازی و تولید فولاد خام است.

معدن رشد چشمگیر تولید فولاد در هفت سال

در این مدت ظرفیت تولید فولاد خام در کشور از ۲۲.۵ میلیون تن به ۴۳.۶ میلیون تن و تولید محصول فولاد خام از ۱۶.۱ میلیون تن به ۳۱.۲ میلیون تن افزایش یافت که در هر دو مورد رشد ۹۴ درصدی داشته است.

ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن در مدت یاد شده از ۲۸.۸۷ میلیون تن به ۶۵.۸ میلیون تن افزایش یافت، این در حالی است که تولید آن از ۲۳.۸۲ میلیون تن به ۵۴.۳ میلیون تن رشد یافته در هر ۲ مورد حاکی از رشد ۱۲۸ درصدی است.

ظرفیت تولید گندله از ۲۲ میلیون تن در سال ۹۲ با رشد ۲۰۰ درصدی به ۶۶.۱ میلیون تن افزایش یافته، این در حالی است که تولید گندله با ثبت رشد ۱۴۵ درصدی از ۲۰.۷۶ میلیون تن در سال ۹۲ به ۵۰.۸ میلیون تن ارتقا یافته است.

در آهن اسفنجی نیز رشد ۸۹ درصدی در ظرفیت (ارتقا از ۱۹.۶۵ میلیون تن به ۳۷.۲ میلیون تن) و رشد ۱۲۳ درصدی در تولید (ارتقا از ۱۵.۵۵ میلیون تن به ۳۴.۶ میلیون تن) اتفاق افتاد.

منبع: معدن ۲۴

ارسال نظر