کدخبر: 92108

برنامه‌های درسی روز سه‌شنبه شبکه‌های آموزش و چهار

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه‌شنبه نوزدهم فروردین ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

گسترش نیوز - برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز سه‌شنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۹ پخش می‌شود، به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨ تا ٨:٣٠ درس مطالعات اجتماعی پایه ٩

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ درس عربی پایه ٨

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ درس ادبیات فارسی پایه ٧

دوره ابتدایی:

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ درس زیست‌شناسی١

ساعت ١۵ درس زیست‌شناسی٢

ساعت ۱۵:٣٠ درس عربی پایه١١

ساعت ۱۶ زیست‌شناسی پایه١٢

ساعت ۱۶:٣٠ دین و زندگی پایه١٢

ساعت ١٧ درس فیزیک پایه۱۲رشته ریاضی - فیزیک

ساعت ٢٢ درس زبان شیمی پایه١٢

ساعت ٢٢:٣٠ درس ریاضی پایه١٢

شبکه ۴:

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس علوم و فنون ادبی ٣ پایه ١٢ ادبیات و علوم انسانی و معارف انسانی

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس جامعه‌شناسی١ پایه ١٠ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹ تا ٩:٣٠ درس عربی، زبان قرآن٢ پایه١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۹:۳۰ تا ١٠ درس ریاضی و آمار ١ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس احکام ٣ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس تاریخ٣ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱ تا ١١:٣٠ درس ارتباط موثر پایه ١٠ شاخه فنی و حرفه‌ای و کار و دانش

ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس قالی‌بافی درجه ٢ پایه ١٠(چله‌کشی) شاخه کار و دانش آموزش داده خواهد شد.

منبع: روابط عمومی آموزش و پرورش

ارسال نظر