|

نوروز ۱۴۰۰ سفره خود را در خیابان های تهران گسترده است. سنبل و سبزه و ماهی قرمز و گلدان های رنگارنگ سینره. امروز بیست و ششمین روز اسفند ۱۳۹۹ است و چیزی تا آغاز سال ۱۴۰۰ باقی نمانده. به نظر می رسد بازار خرید اقلام سفره هفت هنوز گرم نشده است.

کد خبر: ۱۶۰۷۶۹