|
کدخبر: 191661

قیمت روز آهن آلات در بازار + جدول

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

صنعت و معدن قیمت روز آهن آلات در بازار + جدول

آخرین قیمت آهن آلات در ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

 

 

قیمت روز تیرآهن

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۲۲

۱،۸۱۶،۵۱۳

تیرآهن ۱۴

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۵۵

۲،۳۲۱،۱۰۰

تیرآهن ۱۶

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۹۵

۲،۸۷۱،۵۵۹

تیرآهن ۱۸

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۲۲۵

۳،۷۶۱،۴۶۷

تیرآهن ۲۰

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۲۷۶

۴،۶۱۴،۶۷۸

تیرآهن ۲۲

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۳۱۵

۶،۰۵۵،۰۴۵

تیرآهن ۲۴

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۳۶۹

۶،۴۷۷،۰۶۴

تیرآهن ۲۷

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۴۳۴

۷،۴۴۹،۵۴۱

تیرآهن ۳۰

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۵۰۰

۸،۹۴۴،۹۵۴

قیمت روز میلگرد

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

امیر آباد

کلاف

۴.۵

------

هر کیلو میلگرد ۸

ظفر بناب

شاخه

۶

۱۶۶،۳۰۲

هر کیلو میلگرد ۱۰

ظفر بناب

۱۲ متری

۷.۵

۱۶۳،۴۶۷

هر کیلو میلگرد ۱۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۱

۱۶۳،۴۶۷

هر کیلو میلگرد ۱۴

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۵

۱۶۱،۰۰۹

هر کیلو میلگرد ۱۶

ظفر بناب

۱۲ متری

۱۹

۱۶۱،۰۰۹

هر کیلو میلگرد ۱۸

ظفر بناب

۱۲ متری

۲۵

۱۶۱،۰۰۹

هر کیلو میلگرد ۲۰

ظفر بناب

۱۲ متری

۳۰

۱۶۱،۰۰۹

هر کیلو میلگرد ۲۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۳۶

۱۶۱،۰۰۹

هر کیلو میلگرد ۲۵

ظفر بناب

۱۲ متری

۴۷

۱۶۱،۰۰۹

هر کیلو میلگرد ۲۸

ظفر بناب

۱۲ متری

۵۶

۱۶۱،۰۰۹

هر کیلو میلگرد ۳۲

ظفر بناب

۱۲ متری

۷۵

۱۶۱،۰۰۹

قیمت روز پروفیل

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

کیان پرشیا

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

کیان پرشیا

۶ متری

۴.۵

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

کیان پرشیا

۶ متری

۵.۵

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

کیان پرشیا

۶ متری

۶.۵

۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

کیان پرشیا

۶ متری

۷

۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

کیان پرشیا

۶ متری

۹.۵

۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

کیان پرشیا

۶ متری

۹

۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۶

۲۴۹،۵۴۱

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۷

۲۴۹،۵۴۱

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۵

۲۴۹،۵۴۱

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۹

۲۴۹،۵۴۱

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۸

۲۴۹،۵۴۱

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۳

۲۴۹،۵۴۱

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۷

۲۴۹،۵۴۱

قیمت روز ناودانی

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

ناب تبریز

۶ متری

۴۲

------

هر کیلو ناودانی ۸

ناب تبریز

۶ متری

۴۴

۱۶۲،۳۸۵

هر کیلو ناودانی ۱۰

ناب تبریز

۶ متری

۵۲

۱۶۲،۳۸۵

هر کیلو ناودانی ۱۲

ناب تبریز

۶ متری

۶۴

۱۶۲،۳۸۵

هر کیلو ناودانی ۱۴

ناب تبریز

۱۲ متری

۱۵۵

۱۶۲،۳۸۵

هر کیلو ناودانی ۱۶

ناب تبریز

۱۲ متری

۱۷۰

۱۶۲،۳۸۵

هر کیلو ناودانی ۱۸

ناب تبریز

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

ناب تبریز

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

گیلان

---

---

۲۲۲،۹۳۵

هر کیلو ورق ۱۰

گیلان

---

---

۲۲۴،۷۷۰

هر کیلو ورق ۱۲

گیلان

---

---

۲۲۲،۹۳۵

هر کیلو ورق ۱۵

گیلان

---

---

۲۲۲،۹۳۵

هر کیلو ورق ۲۰

فولاد مبارکه

---

---

-------

هر کیلو ورق ۲۵

فولاد مبارکه

---

---

-------

قیمت روز نبشی

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

ناب تبریز

۶ متری

۹

-------

هر کیلو نبشی ۴

ناب تبریز

۶ متری

۱۵

۱۶۱،۴۶۷

هر کیلو نبشی ۵

ناب تبریز

۶ متری

۲۲

۱۶۱،۴۶۷

هر کیلو نبشی ۶

ناب تبریز

۶ متری

۳۲

۱۶۱،۴۶۷

هر کیلو نبشی ۸

ناب تبریز

۶ متری

۵۸

۱۶۱،۴۶۷

هر کیلو نبشی ۱۰

ناب تبریز

۶ متری

۹۰

-------

هر کیلو نبشی ۱۲

ناب تبریز

۶ متری

۱۳۰

-------

قیمت روز ورق سیاه

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

 

رول

۱۲

-------

هر کیلو ورق سیاه ۳

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۲۵،۶۸۸

هر کیلو ورق سیاه ۴

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۲۵،۶۸۸

هر کیلو ورق سیاه ۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۲۴۴،۰۳۶

هر کیلو ورق سیاه ۶

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۲۴۸،۶۲۳

هر کیلو ورق سیاه ۸

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۲۴۸،۶۲۳

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۲۵۸،۷۱۵

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۲۴۸،۶۲۳

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۲۴۸،۶۲۳

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

---

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

---

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

---

قیمت روز تسمه

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

 

۱۲ متری

---

-------

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

 

۱۲ متری

---

-------

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

 

۱۲ متری

---

-------

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

 

۱۲ متری

---

-------

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

 

۱۲ متری

---

-------

قیمت روز مفتول

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

---

-------

هر کیلو زیگزاگ

---

---

---

-------

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

---

۱۸۹/۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

---

۱۸۷/۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

---

-------

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

---

-------

قیمت روز خاموت

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

---

-------

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

---

-------

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

---

-------

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

---

-------

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

---

-------

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

---

-------

قیمت روز ورق گالوانیزه

کارخانه

رول

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

هفت الماس

کوتاه

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

هفت الماس

بلند

-------

۳۰۵/۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

هفت الماس

بلند

-------

۲۹۵/۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

هفت الماس

بلند

-------

۲۹۱/۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

هفت الماس

کوتاه

-------

۲۹۰/۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

هفت الماس

بلند

-------

۲۸۸/۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

هفت الماس

کوتاه

-------

۲۹۱/۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱/۲۵

هفت الماس

بلند

-------

۲۸۸/۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

هفت الماس

کوتاه

-------

۲۹۲/۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

هفت الماس

بلند

-------

۲۹۰/۰۰۰

 

منبع: آسرون

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...