|

بخوانید :

کدخبر: 282453

برجام به بن بست رسید

ایران دقیقه آخر و به صورت ناگهانی زیر توافق زد.

نمانیده آمریکا ساعتی پیش در شورای امنیت: ماه‌ها برای احیای برجام مذاکره کردیم ولی رفتار ایران سبب شد به هدف نرسیم. در سپتامبر در آستانه توافقی‌ بودیم که همه طرفین حتی خود ایران با آن موافق بودند که ناگهان در دقیقه آخر ایران درخواست‌های فرابرجامی طرح کرد که میدانست شدنی نیست…

این دفعه نخست نبود که رهبران ایران به توافقی که روی میز و مورد حمایت همه بود پشت کردند. این بار آخر اما همه امیدها برای بازگشت سریع و مشترک به برجام را به ناامیدی تبدیل کرد. ما به صراحت گفته‌ایم که راه برای دیپلماسی باز است. متاسفانه رفتار ایران نشان میدهد این اولویت آنها نیست.

به ویژه از سپتامبر که بیش از پیش از همکاری با آژانس سرباز زدند و گسترش بیشتر برنامه هسته‌ای تا حدی که هیچ استفاده غیر نظامی ندارد، شک ما که مقامهای ایران اراده و حتی توانی برای احیای مشترک برجام ندارند را تقویت میکند. تعطیلی مذاکرات در چند ماه گذشته هم گویای این واقعیت است.

 

منبع: پیام اقتصاد

ارسال نظر

 

در حال بارگزاری ...