|
کدخبر: 127104

کرونا هم دهه شصتی است

صالح سپاسدار – عضو هیات امنا انجمن دهه شصتی‌‌های ایران

یکی از قوانین جهان شمول و غیر قابل انکار اقتصادی قانون عرضه وتقاضا در بازار است بر اساس این قانون میزان عرضه هرگونه کالا یا خدمات ارتباط مستقیم با حجم تقاضا موجود در بازار دارد، زمانی که تقاضا محدود باشد و عرضه زیاد، ارزش کالا کاهش یافته و زمانی که بازار با مازاد تقاضا مواجه می‌شود و عرضه محدود است، ارزش یا قیمت افزایش پیدا می‌کند و در نهایت تا زمانی که بازار خود را برای تامین حجم تقاضا مجهز نماید دستیابی به آن کالا برای همگان امکان‌پذیر نخواهد بود.

صالح-سپاسدار

طی دهه ۷۰-۱۳۶۰ شمسی، ایران مواجه با افزایش قابل ملاحظه نرخ رشد جمعیتی شد به نحوی که امروز ۲۱ درصد از جمعیت این کشور متولدین این دهه هستند، لذا اقتصاد کشور به واسطه افزایش تقاضا (به قول معاون رئیس‌جمهوری فعلی) دچار دردسر شد.

اقتصاد آزاد، مکانیزمی بسیار باهوش و پویا داشته و به سرعت به واسطه تغییرات شکلی یا ماهیتی جهت انطباق با شرایط جدید اقدام می‌نماید. البته کشور ایران سال‌هاست شرایط اقتصادی آزاد را تجربه ننموده و به تبع آن از انعطاف کافی جهت ایجاد تغییرات سریع در این نوع از اقتصاد نیز، بهره نبرده.

طی دهه شصت زمانی که میزان زاد و ولد مواجه با رشد پیش‌بینی نشده‌ای می‌شود، بازار نه تنها آمادگی تولید مایحتاج نوزادان و کودکان را نداشته بلکه به واسطه دسترسی‌های محدود به بازارهای جهانی امکان تامین نیاز توسط واردات رو هم از دست داده بوده.

در ادامه نظر به اینکه سیستم آموزشی هم قبلا پیش‌بینی مازاد تقاضا را ننموده بوده، کودکان متولد دهه شصت طی دوران تحصیلی خود با کمبود امکانات مواجه بودند. البته با توجه به اینکه مازاد تقاضا برای آموزش مشهود بوده و راهکارهای تامین داخلی هم در دسترس بوده، بخش خصوصی دست به کار شده و جهت تامین نیاز حتی در نقاط بایر و دورافتاده کشور سرمایه‌گذاری نمود و کمی دیر ولی در نهایت موفق به تامین زیرساخت‌ها و مایحتاج آموزشی از مقطع کودکستان تا مقاطع دانشگاهی گردید، به نحوی که امروزه با مازاد عرضه مواجه هستیم.

همین روند در دوره معاصر در ارتباط با بازار کار متولدین این دهه نیز رخ داده است و بدون شک اگر آینده نگری نداشته باشیم با بحران دوران بازنشستگی که امروزه گریبانگیر کشورهای پیشرفته جهان است مواجه خواهیم شد. البته با توجه به‌ اینکه بحران ویروس کرونا بازار را جهت تامین خدمات مورد نیاز کفن و دفن آماده نموده شاید در آینده در ارتباط با این مورد خاص با کمبود مواجه نشویم لذا میتوان گفت این کرونا هم به نحوی دهه شصتی است.

نتیجه حائز اهمیت اینکه بدون شک بازار جهت تامین مازاد تقاضا اقدام خواهد کرد، تامین میتواند یا از طریق واردات یا توسط تولید داخلی صورت پذیرد. نظر به اینکه دسترسی امروز بازار داخلی کشور به کالای وارداتی نزدیک به صفر است، رویکرد تولید داخلی به سرعت رو به گسترش است. این اتفاق نه تنها به اشتغالزایی می‌انجامد بلکه مهم‌تر از آن روزی خواهد رسید که عرضه کالای تولید داخل بیشتر از تقاضای همان کالا خواهد بود و اگر طی این دوره کیفیت محصول هم به حد مطلوب رسیده باشد بدون شک محصولات تولید کشور، بازارهای جهانی را در خواهند نوردید.

امروز متولدین دهه شصت نه تنها موتور محرک اقتصاد کشور هستند بلکه نقش هموار سازان مسیر اقتصادی برای ایجاد آینده‌ای بهتر را هم دارند. تحریم‌های اقتصادی کشورمان شرایط زندگی را بسیار دشوار نموده ولی اگر بتوانیم با اتکاء به توان داخلی نسبت به تامین نیازهایمان اقدام نماییم، بدون شک در آینده کشورمان آینده درخشانی خواهد داشت.

 

نویسنده: صالح سپاسدار

ارسال نظر