|
کدخبر: 145313

نقص در اطلاعات خانه‌های خالی

معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه لیست اطلاعات خانه‌های خالی ناقص است، گفت: در صورت تکمیل اطلاعات، اخذ مالیات از خانه‌های خالی از دو هفته دیگر شروع می‌شود.

راه و مسکن نقص در اطلاعات خانه‌های خالی

هادی خانی درباره روند بررسی فهرست ارائه‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی از خانه‌های خالی برای آغاز اخذ مالیات اظهار کرد: بحث ارسال پیامک و احراز خالی بودن خانه‌ها بر عهده سازمان امور مالیاتی نیست و این اقدامات باید توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شود. سازمان امور مالیاتی صرفا لیست اسامی افراد و اطلاعات ملک آنها را برابر توافقی که با وزارت راه و شهرسازی داریم، دریافت می‌کند و بدون اینکه دخالتی در احراز خالی بودن خانه‌ها داشته باشیم، مطالبه مالیات را انجام می‌دهیم.

وی با بیان اینکه برابر قانون مقام احراز خالی بودن خانه‌ها و تشخیص آن وزارت راه و شهرسازی است، ادامه داد: به‌طور مستمر جلساتی با وزارت راه و شهرسازی درباره رسمیت پیدا کردن لیست خانه‌های خالی برگزار می‌کنیم. در این اطلاعات نواقصی وجود دارد و سازمان امور مالیاتی اطلاعاتی را به ویژه اطلاعاتی مانند سال ساخت، مدت زمان خالی بودن خانه را درخواست کرده است.   

معاون سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: این اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی برای محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی بسیار مهم است و می‌توانند در میزان مالیات بسیار اثرگذار باشند که بعضا در لیست ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی نواقصی در این اطلاعات وجود دارد. خانی با بیان اینکه با همکاری وزارت راه و شهرسازی در حال تکمیل این نواقص موجود در اطلاعات هستیم، افزود: به محض اینکه طبق قانون اطلاعات درباره خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به‌صورت رسمی به سازمان امور مالیاتی تحویل شود، مطالبه مالیات را آغاز می‌کنیم. در حال حاضر اطلاعات به‌صورت غیررسمی از طریق دسترسی کاربری به سامانه، در اختیار سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است؛ اما در شرف رفع نواقص هستیم تا با تکمیل اطلاعات وارد فاز عملیاتی و اجرایی شویم.

وی گفت: اگر اطلاعات کامل نشود و مراحل اجرایی آن را به‌صورت کامل نتوانیم طی کنیم، مطالبه مالیات از افرادی که دارای خانه‌های خالی هستند، می‌تواند تبعات و اعتراضاتی را به همراه داشته باشد، ممکن است بر پایه این اطلاعات دریافتی برای فردی به ازای خانه خالی، مالیاتی را مقطوع کنیم؛ درحالی‌که اطلاعات کاملی از آن در اختیار نداریم البته با قانون جدید مجلس بخشی از این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها برطرف شده است. معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با برطرف‌سازی این نواقص تا دو هفته آینده اولین لیست برای آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی به اجرا می‌رسد.

خانی با بیان اینکه لیست اولیه ۱۰۹ هزار خانه خالی به‌طور مستمر در حال افزایش است، اظهار کرد: وزارت راه وشهرسازی سامانه‌ای را راه‌اندازی کرده است و اطلاعات خانه‌های خالی در این سامانه بارگذاری می‌شود و سازمان امور مالیاتی به این سامانه دسترسی دارد و به‌طور مرتب اطلاعات از خانه‌های خالی را در این سامانه مشاهده می‌کنیم. اما اگر بخواهیم این اطلاعات را برای محاسبه مالیات از خانه‌های خالی مرجع قرار دهیم، حتما آنها باید به‌صورت رسمی با تکمیل نواقص موجود به سازمان امور مالیاتی تحویل شود.

 

منبع: ایلنا

ارسال نظر