|
کدخبر: 145095

دختر و پسرهای مجرد برای مسکن ملی ثبت نام نکنند

محمودزاده گفت: هیچ برنامه ای برای تغییر سن متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن نداریم به طوری که برای بانوان مجرد و یا سرپرست خانوار ۳۵ سال و برای آقایان مجرد هیچ ثبت نامی نداریم.

راه و مسکن دختر و پسرهای مجرد برای مسکن ملی ثبت نام نکنند

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: موضوعات چهارگانه برای طرح اقدام ملی مسکن تغییر نمی کند، اما پیشنهاداتی داده ایم که آیین نامه سابق مالکیت طرح اقدام ملی مسکن تغییر کند، اما هیچ برنامه ای برای تغییر سن متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن نداریم به طوری که برای بانوان مجرد و یا سرپرست خانوار ۳۵ سال و برای آقایان مجرد هیچ ثبت نامی نداریم.

محمودزاده گفت: با توجه به آنکه ظرفیت جدیدی در استان تهران ایجاد نشده، از ثبت نام مرحله سوم طرح اقدام ملی مسکن حذف شد.

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه ما امروز تصمیم گرفتیم ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن را در شهر هایی که پیش از این ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در آن ها انجام نشده بود، در اولویت قرار دهیم، گفت: همکاران استانی ما در این مدت توانستند با تامین اراضی فرصت ثبت نام را در این شهر ها فراهم کنند.

او ادامه داد: در برخی از شهر های ۱۷ تا ۱۸ استان کشور در دو مرحله قبل ثبت نام انجام نشده و هم اکنون در ۲ تا ۱۰ شهر این استان ها تامین اراضی انجام شده است و قرار است ثبت نام برای آن ها انجام شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه در اولویت بعدی سعی کرده ایم ظرفیت برخی شهر ها که پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در آن ها تعریف شده بود را افزایش دهیم، گفت: با توجه به آنکه در این شهر ها متقاضی وجود دارد با تامین اراضی و ایجاد ظرفیت های جدید ثبت نام را در آن ها انجام خواهیم داد.

منبع: پندار آنلاین

ارسال نظر