|
کدخبر: 142830

صحبت مهم روحانی درباره کیفیت خودرو

رئیس جمهور گفت: کیفیت خودرو مطالبه مردم است که باید با هم‌افزایی و هماهنگی‌های لازم، توقع و انتظارات را به نحو مطلوبی پاسخ داد.

خودرو صحبت مهم روحانی درباره کیفیت خودرو

حسن روحانی، رئیس جمهور گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ با نگاه تاکید بر حمایت معیشتی و توسعه سرمایه گذاری تنظیم شده است.

روحانی افزود: توجه به درآمدها و هزینه‌های کشور و حمایت از اقشار کم برخوردار اصلی‌ترین اهداف بودجه در بخش مباحث صنعت است.

رئیس جمهور گفت: کیفیت خودرو مطالبه مردم است که بایستی با هم‌افزایی و هماهنگی‌های لازم، توقع و انتظارات را به نحو مطلوبی پاسخ داد.

منبع: آفتاب

ارسال نظر