|
کدخبر: 130068

سر بریده انسان؛ مهریه مردم این قبیله / تصاویر ۱۶+

سال ها قبل قبیله ای در تایوان وجود داشته که علاقه آنها به سر بریده شده انسان، دارای شهرت جهانی بود.

قبلیه آتایالاس (Atayals) تا دهه سی میلادی  مشتاق بریدن سر انسان ها خصوصا از قبایل دیگر بودند. مردان این قبیله در جلسه خواستگاری از دختر مورد علاقه خودشان، سر بریده شده را به عنوان هدیه برای دختر  می بردند.

در برخی موارد تعداد سرهای بریده شده، ملاک انتخاب شدن داماده بوده است. سرهای بریده شده همچنین برای تزیین داخل منازل نیز کاربرد داشته است.

سربریده8

افراد قبیله آتایالاس برای جلوگیری از پوسیدگی سرهای بریده شده، آنها را قیراندود می کردند.

ارسال نظر