|
کدخبر: 121289

یک مگس خانه را روی سر پیرمرد بازنشسته خراب کرد!

مردی به خاطر یک مگس خانه اش را سوزاند.

حوادث یک مگس خانه را روی سر پیرمرد بازنشسته خراب کرد!

مرد ۸۲ ساله ای در فرانسه به خاطر کشتن یگ مگس خانه اش را منفجر کرد.

گزارش ها حاکی از آن است که پیرمرد ۸۲ ساله در خانه سعی داشت مگس را با وسیله الکتریکی بکشد اما به خاطر نقض در کپسول گاز در بخشی از خانه نشت گاز اتفاق افتاد و جرقه ناشی از این دستگاه باعث انفجار شد.

گفتنی است که مرد فرانسوی دچار سوختگی جزئی در دستانش شد و خانه اش به دلیل خراب شدن سقف فعلا امکان زندگی ندارد.

منبع: رکنا

ارسال نظر