|
کدخبر: 149753

فرمانده ناجا: هیچ‌گونه گذشتی درباره سرباز سیلی خورده نداریم

فرمانده نیروی انتظامی ضمن دفاع از مامور راهور ناجا گفت: در صورت احراز تقصیر نماینده مجلس، موضوع را تا احقاق حق سرباز وظیفه شناس پیگیری می کنیم.

جامعه فرمانده ناجا: هیچ‌گونه گذشتی درباره سرباز سیلی خورده نداریم

سردار "حسین اشتری" در حاشیه بازدید از مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا اظهار داشت: دستورات ویژه برای حمایت از حقوق سرباز وظیفه راهور ناجا صادر و در صورت احراز تقصیر نماینده مجلس، نیروی انتظامی با قاطعیت پیگیر این موضوع خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه جانانه از حقوق کارکنان خود دفاع خواهیم کرد و هیچ گونه گذشتی نداریم، افزود: سربازان وظیفه را چون فرزندان خود می دانم و قطعا در صیانت از شخصیت، کرامت و حق و حقوقشان لحظه ای درنگ نمی کنم.

فرمانده نیروی انتظامی یادآور شد: معاون حقوقی و امور مجلس ناجا و همچنین بازرسی کل نیروی انتظامی به این مسئله ورود پیدا کرده و موضوع در دست بررسی است.

منبع: ایلنا
  • ناشناس ارسالی در

    اگراین نماینده جسارت داردبرودحق مردم راا زبابک زنجانی وهادی رضوی نجوالاشیدایی وخا وری وطبری بگیردبیت المال برگرداندنهسیلی به سربازبیچاره بزندالان درموسیان وسراوان ومریوان وپیرانشهرافسران ودرجه داران وسر بازان درمرزبیدارندوایشان هم دناسواری وحق وق نجومی وشمال تهران نشینی ...چگونه این افرادرشدمیکنندوپست میگیرندخدامیداند....س رلشگربابایی ازاصفهان تهران میایددرب پادگ ان اجازه ورودبه ایشان توسط سربازدژبان دا ده نمی شودکنارجدول درمیان چمن هامی نشیند ویک لقمه نان وپنیرمیل میکندسربازبافرماند ه هماهنگ میکندوقتی سربازمتوجه میشودایشان عباس بابایی است عذرخواهی میکندسرلشگرباب ایی به فرمانده میگویدبخاطرمقررات سربازتش ویق شودماچه کسانی داشتیم ویک عده هم دنبا ل آش باجایش هستند

ارسال نظر