|
کدخبر: 146238

دستگیری زورگیر خشن هنگام بازگشت به محل جرم

دو مرد که با تهدید از خودرویی زورگیری کرده بودند، در جریان تحقیقات تخصصی پلیس شناسایی و دستگیر شدند.

جامعه دستگیری زورگیر خشن هنگام بازگشت به محل جرم

چند روز پیش پرونده‌ای از کلانتری ۱۴۷ گلبرگ با عنوان سرقت به‌عنف خوردو برای رسیدگی تخصصی به پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد و در اختیار دایره مبارزه با سرقت‌های خاص قرار گرفت. شاکی به کارآگاهان گفت : داخل خودروی پرایدم منتظر یکی از دوستانم بودم که ناگهان مردی میان‌سال به شیشه سمت شاگرد زد. احتمال دادم کاری دارد، به همین دلیل شیشه خودرو را پایین دادم، یک‌مرتبه قفل در خودرو را باز کرد و سوار شد. در همین لحظه فردی هم از در عقب سوار خودرو شد. نفر جلویی با چاقو مرا تهدید می‌کرد و نفر دوم نیز با یک پارچه دهان مرا بسته بود. آنها با قساوت و سنگدلی مرا به بیرون انداختند که صورتم با زمین برخورد  کردو دچار جراحت شدم و خودرو را سرقت کردند و متواری شدند.

احتمالا سارقان از خودروی وانت‌پیکان پارک‌شده که عقب‌تر از خودروی من بود، خارج شده بودند. اکیپی از کارآگاهان با توجه به اظهارات شاکی به محل سرقت اعزام شدند و خودروی احتمالی سارقان را شناسایی کردند. در بررسی مشخصات خودروی وانت‌پیکان مشخص شد مالک آن شخصی به نام رحیم ساکن شرق تهران است. کارآگاهان محل پارک خودرو را به‌صورت نامحسوس تحت نظر قرار دادند و در‌نهایت وقتی مالک خودرو به آنجا مراجعه کرد او را دستگیر کردند. رحیم در تحقیقات مقدماتی اظهارات ضد‌و‌نقیضی را به زبان آورد و همین امر احتمال سرقت از شاکی توسط او را بیشتر کرد. متهم بعد از انتقال به پلیس آگاهی در بازجویی‌ها به زورگیری با همدستی فردی به نام کمال اعتراف کرد. سرهنگ کارآگاه سعید مجیدی، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران با اشاره به اینکه در ادامه تحقیقات پلیسی همدست متهم با هماهنگی‌های قضائی در مخفیگاهش شناسایی و دستگیر شد، تصریح کرد : متهمان برای کشف سایر جرائم احتمالی با دستور قضائی در اختیار این پایگاه قرار دارند.

 

منبع: شرق

ارسال نظر