|
کدخبر: 178209

مقایسه میزان تجارت خارجی کشور در دولت های مختلف

تجارت خارجی کشورمان از سال ۷۶تا پایان سال ۹۹ دو میلیارد و ۲۴۹میلیون و ۳۶۵هزار تن کالا، به ارزش یکهزار و ۷۱۴میلیارد و ۹۳۳میلیون دلار بوده است که در این میان سهم واردات به ارزش ۹۴۷میلیارد و ۴۱۴میلیون دلار بوده است.

تجارت مقایسه میزان تجارت خارجی کشور در دولت های مختلف

سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: توجه به تجارت خارجی، به ویژه صادرات غیر نفتی در سال های پس از جنگ تحمیلی آغاز شد و به فراخور باور دولتمردان، توانمندی تولیدکنندگان و پیگیری تجار در بازارهای بین الملل و کشش بازار در کشورهای مختلف تغییرات محسوسی ایجاد شد. البته آمارها موید آن است که هرگاه نفت از لحاظ حجم و ارزش فروش بیشتری داشته توجه به تجارت غیر نفتی را هم تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: در چهار سال دولت هفتم، کل تجارت خارجی کشورمان ۱۴۱ میلیون و ۴۰۸هزار تن به ارزش ۶۹ میلیارد و ۷۷میلیون دلار بوده است که سهم واردات ۸۶ میلیون و ۴۰۸ هزار تن به ارزش ۵۶ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار و سهم صادرات غیر نفتی ۵۵ میلیون تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۱۰ میلیون دلار بوده است.

لطیفی در توضیح این دوره چهار ساله گفت: سال ۷۶، ۸.۶میلیون تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۸۷۳ میلیون دلار صادر شد که این میزان کمترین حجم و ارزش صادرات غیرنفتی در ۲۴ سال گذشته بوده است، واردات در این سال ۲۱.۸ میلیون تن به ارزش ۱۴.۲ میلیارد دلار بوده است. در سال ۷۷ هم ۱۴.۴ میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۱۳ میلیون تن صادر شد و ۱۶.۳ میلیون تن کالا به ارزش ۱۴.۳ میلیارد دلار واردات صورت گرفته که از لحاظ حجم واردات کمترین میزان در ۲۴ سال گذشته بوده است. در سال ۷۸ نیز ۱۷.۵ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار صادر شده و ۲۱ میلیون و ۵۴۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۲.۷ میلیارد دلار وارد شده است که از لحاظ ارزش کالای وارداتی این رقم کمترین میزان واردات در ۲۴ سال گذشته بوده است. در سال ۷۹، ۱۴.۲ میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار صادر شده و ۲۶.۷ میلیون تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار نیز وارد شده است.

سخنگوی گمرک در خصوص کارنامه تجارت خارجی دولت هشتم بیان داشت: از سال ۸۰ تا ۸۳ و در زمان دولت هشتم تجارت خارجی اندکی رشد را تجربه کرد و ۱۸۲ میلیون تن کالا به ارزش ۱۲۴ میلیارد دلار، وارد یا صادر شد که سهم صادرات ۶۳.۱ میلیون تن به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون دلار بود و ۱۱۹ میلیون تن به ارزش ۱۰۲ میلیارد و ۳۸۱ میلیون دلار، سهم واردات در این دوره چهار ساله بود.

وی افزود: در سال های ۸۰ تا ۸۳ به ترتیب ،۱۶.۲ و۱۳.۳ و۱۵.۴ و ۱۸ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش های چهار میلیارد و ۲۲۴، چهار میلیارد و ۶۰۸، پنج میلیارد و ۹۷۲ و ۶ میلیارد و ۸۴۷ میلیون دلار صادر شد و به ترتیب ۲۷.۴ و ۲۶.۹ و۳۰.۱ و ۳۴.۴ میلیون تن به ارزش های ۱۸ میلیارد و ۱۱۹ میلیون، ۲۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون، ۲۶ میلیارد و ۵۹۸ میلیون و ۳۵ میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار وارد کشور شد.

لطیفی در خصوص تجارت خارجی دولت نهم گفت: کارنامه تجارت خارجی دولت نهم ۴۳۹.۲ میلیون تن کالا به ارزش ۳۶۸ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بود که سهم صادرات غیر نفتی ۱۱۸میلیون تن به ارزش ۱۳۳ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار و سهم واردات ۱۶۴.۸ میلیون تن به ارزش ۱۸۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بوده است که هم در صادرات و هم در واردات رشد محسوسی را کشور تجربه کرده است.

سخنگوی گمرک توضیح داد: در بین سال های ۸۴ تا ۸۷ به ترتیب ۲۵ میلیون، ۲۷.۷ میلیون، ۳۲.۱میلیون و ۳۳.۲ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۷۴ میلیون، ۱۲ میلیارد و ۹۹۷ میلیون، ۱۵ میلیارد و ۳۱۲ میلیون و ۱۸ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار صادر شد و ۳۵.۴ میلیون، ۴۳.۵ میلیون،۴۱.۷ میلیون و ۴۴.۱ میلیون تن کالا به ارزشهای ۳۹ میلیارد و ۲۴۷ میلیون، ۴۱ میلیارد و ۷۲۲ میلیون،۴۸ میلیارد و ۴۳۹میلیون و ۵۶ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار وارد کشور شد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در خصوص تجارت خارجی دولت دهم گفت: در دولت دهم و از سال ۸۸ تا پایان ۹۱، ۴۳۹ میلیون و ۲۲۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۶۸ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها معامله شد که ۲۶۴ میلیون و ۲۲۱هزار تن به ارزش ۱۳۳میلیارد و ۷۵۱nمیلیون دلار صادرات کالاهای غیر نفتی ایران و ۱۷۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۳۴ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار از کشورهای دیگر به ایران صادر شد.

لطیفی توضیح داد: در این دوره به ترتیب از سال های ۸۸ تا ابتدای سال۹۲ ،۴۷.۵ میلیون، ۶۰.۲ میلیون، ۷۷.۸ میلیون و ۷۸.۷ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش های ۲۱.۹ میلیارد، ۲۶.۵میلیارد، ۴۴میلیارد و ۴۱.۳ میلیارد دلار به سایر کشورها صادر شد و ۵۱.۹ میلیون (بالاترین میزان وزنی واردات در ۲۴سال گذشته)، ۴۵.۳میلیون، ۳۸.۳ میلیون و ۳۹.۴ میلیون تن به ارزش های ۵۵میلیارد و ۲۸۷ میلیون، ۶۴میلیارد و ۴۵۰ میلیون (بالاترین میزان ارزشی واردات در ۲۴سال گذشته)، ۶۱.۸میلیارد و ۵۳ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار، کالا از سایر کشورها خریداری شد.

سخنگوی گمرک در خصوص کارنامه تجارت خارجی دولت یازدهم اظهار داشت: از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵، ۵۶۳ میلیون و ۷۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۶۷ میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها داد و ستد شد که ۴۱۸.۵ میلیون تن به ارزش ۱۷۹ میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلار آن را صادرات و ۱۴۵ میلیون و ۲۵۱ هزار تن به ارزش ۱۸۸ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار آن واردات بوده است.

لطیفی توضیح داد: از سال ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۹۳.۸ میلیون، ۱۰۰.۷ میلیون، ۹۳.۹ میلیون و ۱۳۰ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزشهای ۴۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون، پنجاه میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار (بالاترین میزان ارزش صادرات غیر نفتی در کشور) از کشورمان صادر شد و ۳۳.۶ میلیون، ۴۳ میلیون، ۳۵.۱ میلیون و ۳۳.۴ میلیون تن کالا به ارزشهای ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون، ۵۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون، ۴۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار نیز واردات داشتیم.

وی در خصوص کارنامه تجارت خارجی دولت دوازدهم گفت: از ابتدای سال ۹۶ تا اول سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۴۰ میلیون تن کالا به ارزش ۳۴۷میلیارد و ۷۸۲میلیون دلار تبادل شد که سهم صادرات ۵۰۰میلیون تن به ارزش ۱۶۷ میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار و سهم واردات ۱۴۰ میلیون تن کالا به ارزش ۱۸۰ میلیارد و ۱۳۰میلیون تن بوده است.

لطیفی توضیح داد: ۱۳۲.۹ میلیون تن کالا به ارزش ۴۶ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار در سال ۹۶، ۱۱۸ میلیون تن به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار در سال ۹۷ و ۱۳۵ میلیون تن (بالاترین میزان حجمی صادرات در کشور) کالا به ارزش ۴۱میلیارد دلار در سال ۹۸ و ۱۱۳.۷میلیون تن کالا به ارزش ۳۵میلیارد دلار کالای غیر نفتی در سال ۱۳۹۹ صادر شده است و ۳۸میلیون و ۸۵۶هزار تن به ارزش ۵۴میلیارد و ۴۵۹میلیون دلار در سال ۹۶، ۳۲میلیون و ۳۵۶هزار تن به ارزش ۴۳میلیارد و ۱۶۹میلیون دلار در سال ۹۷، ۳۵میلیون تن به ارزش ۴۳.۷ میلیارد دلار در سال ۹۸ و ۳۳.۷میلیون تن کالا به ارزش ۳۸.۹میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به کشور وارد شده است.

سخنگوی گمرک گفت: در ۲۴ سال گذشته به دلیل وابستگی به فروش نفت و شرایط سیاسی و بین المللی کشور تراز تجاری کشور به غیر از سال ۹۷ که مثبت یک و نیم میلیارد و سال ۹۴ که مثبت ۸۹۰ میلیون دلار بوده است منفی بوده است. (در سال به منفی بیش از ۳۰میلیارد دلار رسیده است)

وی در خصوص ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی در سال های گذشته گفت: در سالهای اخیر هر کیلو کالای صادراتی به طور متوسط ۳۰ تا ۳۸ سنت بوده و بالاترین میزان نیز مربوط به سال ۹۰ با ۵۶ سنت بوده است در موضوع کالاهای وارداتی نیز درسال های اخیر هر کیلو یک دلار و ۲۵ سنت بوده که بالاترین ارزش متوسط واردات در کیلو در ۲۴ سال گذشته نیز به سال ۹۰ با یک دلار و ۶۱ سنت بر می گردد. پایین ترین میزان ارزش صادرات نیز به سال ۷۸ با ۱۹ سنت برای هر کیلوگرم و برای واردات نیز پایین ترین میزان ارزش به ازای هر کیلو با ۵۵ سنت به سال ۷۹ برمی گردد.

لطیفی یاد آور شد: از سال ۷۶ تا کنون روند تجارت خارجی کشور رشد چشم گیری پیدا کرده است و با توجه بیشتر به ظرفیت های داخلی و تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و تمرکز بر صادرات کالاهای غیرنفتی با منطقه و کشورهای دنیا می توان صادرات کشور را سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار هدف گذاری کرد که این رقم فقط ۱۰ درصد واردات کشورهای همسایه ما از دنیا است.

وی افزود: از سال ۹۳ صادرات میعانات گازی به آمار تجارت غیر نفتی کشور افزوده شده است که این نکته برای علاقمندان به حوزه تجارت، برای تحلیل هرچه بهتر این حوزه ضروری به شمار می آید.

 

منبع: یکتا پرس

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...