|
کدخبر: 122244

ورود گوشی مسافری به کشور سخت تر می شود

جمال ارونقی، معاون فنی سازمان گمرک اظهار داشت: برای جلوگیری از هرگونه سواستفاده در ورود گوشی‌های مسافری، سازمان گمرک باید حضور و مالکیت شخص را احراز کند.

جمال ارونقی گفت: در حال حاضر ورود معافیت گوشی‌ های همراه وارد شده توسط مسافران به داخل کشور لغو شده است.

وی افزود: در بسیاری از مواقع احساس می‌شد گوشی‌های موبایل مسافری به صورت تجاری و سوداگرانه به کشور وارد می‌شدند، در حالی که برای ورود قانونی گوشی موبایل به ایران مشکل خاصی وجود نداشت.

معاون فنی سازمان گمرک ادامه داد: بررسی‌های مختلف نشان می‌دهند علی‌رغم لغو شدن معافیت ورود گوشی‌های مسافری، هنوز برخی افراد از این کار سود می‌برند.

وی تاکید داشت: کالاهای قاچاقی که به انواع مختلف به داخل کشور ورود پیدا کرده‌اند، نمی‌توانند فعال شوند.

جمال ارونقی افزود: گوشی‌های موبایل قاچاق بدون حضور مسافر نمی‌توانند در مبادی ورودی مورد ریجیستری قرار بگیرند.

وی اضافه کرد: برای جلوگیری از هرگونه سواستفاده در ورود گوشی‌های مسافری، سازمان گمرک باید حضور و مالکیت شخص را احراز کند.

معاون فنی سازمان گمرک ادامه داد: افراد مختلف به دلیل کوچک بدون حجم گوشی موبایل این کالا را می‌توانند به انواع مختلف قاچاق کنند.

وی تصریح کرد: برخی از گوشی‌های قاچاق شده پس از ورود به کشور به اسم اتباع خارجی ریجیستر می‌شدند، بر این اساس سازمان گمرک در حال حاضر گوشی‌های اتباع خارجی را نیز مورد احراز قرار می‌دهد.

منبع: تحلیل بازار

ارسال نظر