|
کدخبر: 132782

ترامپ مدعی شد

پیروزی بزرگ قانونی در پنسیلوانیا!

ترامپ در تویتر نوشت: پیروزی بزرگ قانونی در پنسیلوانیا!

بین‌الملل پیروزی بزرگ قانونی در پنسیلوانیا!

 
 
  • ناشناس ارسالی در

    انتخابات امریکاهم مثل انتخابات اینجاقلاب ی است اسم هرکسی رابخواهندازصندوق درمی او رندفقط فرق امریکا باایران این است که درا مریکاسندکشورشان رامداملعمربه نام کسی مثل ایران نمی زنندوهر۴سال انتخابات می شودوا گرکسی دیگررای بیاوردبدون هیج ادعابایدبرو ددنبال کارخودش ولی درایران اززمانی که ما یادمی دهیم سندکشوربنام همان کسانی است که ازاول رئس کاربودن وعوض نشدن این قانون د رهیج جای دنیانبوده ونخواهدبودهرکس هم که ادم درست وپاک است که صلاحیت نداردوهرکس ک ه پولهای مملکت رامی بردصلاحیت داردواقعنا دردنیاوجودنداردفقط درایران است

ارسال نظر