|

بخوانید :

کدخبر: 231241

پرسودترین سهم های بورس در بازار امروز

شاخص ها در بورس و فرابورس در روز سه شنبه با ریزش پیگیری شد. شاخص کل بورس با افت ۰.۹۶ درصدی (معادل ۱۳.۲ هزار واحد) در نقطه ۱.۳۶۲ میلیون واحد ایستاد.

بورس پرسودترین سهم های بورس در بازار امروز

شاخص کل هم وزن نیز با افت ۰.۹ درصدی (معادل ۳.۲۶ هزار احد) در نقطه ۳۵۹.۹ هزار واحد ایستاد. فولاد، کچاد، شپدیس، فارس و شبندر جزو نمادهایی بودند که بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص کل بورس داشتند.ارزش کل معاملات بازار سهام ۷.۲ هزار میلیارد تومان برآورد شد که ۲.۵۱ هزار میلیارد تومان آن برای ارزش معاملات خُرد بود.

تراز پول حقیقی ها هم متفاوت بود؛ بدین ترتیب حقیقی ها ۴۲۶.۵ میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردندو ۶۳.۱ میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند.

بیشترین ورود پول حقیقی ها برای دو نماد وگردش با ۱۰.۱ میلیارد تومان و شزنگ با ۷.۷ میلیار تومان بود. دو نماد انرژی با ۶.۱ میلیار تومان و قنقش با ۵.۹ میلیارد تومان شاهد بیشترین ورودی پول حقیقی ها بود.در این میان بیشترین خروجی پول حقیقی ها هم از نماد میدکو با ۷.۱۲ میلیارد تومان بود که در چند ماه اخیر بی سابقه بود. حقیقی ها در نماد فملی با ۲۴.۸ میلیارد تومان، در نماد فولاد با ۱۹.۳ میلیارد تومان، در نماد خبهمن با ۱۲.۵ میلیارد تومان و در نماد خنصیر با ۱۱.۴ میلیارد تومان شاهد بیشترین خروج پول از بازار بود.

 

منبع: دنیای اقتصاد

ارسال نظر

 

در حال بارگزاری ...