|
کدخبر: 130481

بررسی عملکرد دو نماد بورسی + جزئیات

زکشت در صورت عملکرد مهرماه خود از درآمد ۸.۴ میلیارد تومانی خبر داد و خاذین نیز توانسته است با فروش کالا ۳۶ میلیارد تومان درآمد کسب کند.

بورس بررسی عملکرد دو نماد بورسی + جزئیات

شرکت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشتق با نماد زکشت در صورت عملکرد ماهانه مهرماه خود از کسب درآمد ۸.۴ میلیارد تومانی خود خبر داد که بیشترین درآمد از فروش شیر گوساله به مبلغ ۷.۷ میلیارد تومان بدست آمده است.

زکشت در ۷ ماه ابتدایی سال جاری ۵۴ میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، افزایش ۶۳ درصدی درآمد داشته است.

خاذین نیز در مهرماه توانسته است با فروش کالاهای خود ۳۶ میلیارد تومان درآمد کسب کند.

شرکت سایپا آذین با نماد «خاذین» از کسب درآمد ۶۶ میلیارد تومانی در مهرماه خبر داده است که بیشترین حجم این درآمد حاصل از فروش مجموعه صندلی ۲۱۲ به ارزش ۱۸ میلیارد تومان بوده است.

خاذین در ۷ ماه گذشته تواسنته است با رشد ۲۰ درصدی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۲۶۱ میلیارد تومان درآمد کسب کند.

 

منبع: با اقتصاد

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...