|
کدخبر: 153974

نحوه نسخه نویسی پزشکان پس از حذف دفترچه بیمه

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه نسخه نویسی بعد از حذف دفترچه بیمه، توضیحاتی داد.

شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه نسخه نویسی بعد از حذف دفترچه بیمه، اظهار کرد: نسخه نویسی الکترونیک دو سال است که در دستور کار سازمان تامین اجتماعی است، اما از اول اسفند دفترچه جدید صادر نمی‌شود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه دو طرح نسخه نویسی الکترونیک و طرح حذف دفترچه بیمه را داریم، گفت: اگر بیمار به پزشک مراجعه کرد، پزشک نسخه نویسی الکترونیک را انجام می‌دهد در غیر این صورت اگر پزشک نخواست نسخه نویسی الکترونیک انجام دهد بر روی دفترچه بنویسد اگر بیمار دیگر دفترچه نداشت، پزشک نسخه را در سر نسخه مطب خود بنویسد و با درج کد ملی بیمار در سر نسخه می‌تواند با مراجعه به داروخانه‌ها دارو را دریافت کند.

غفاری بیان کرد: بیمه شدگان با ارائه کارت ملی، شناسنامه و دفترچه بیمه فعلی می‌توانند به پزشک مراجعه و خدمات دریافت کنند.

وی درباره قطعی سامانه، گفت: دو سال است که نسخه نویسی الکترونیک اجرا می‌شود و درحال حاضر هم شتاب گرفته است و سازمان بیمه گر مکلف به اجرای آن هستند. اگر سامانه هنگام مراجعه بیمار به پزشک قطع بود پزشک به جای نسخه نویسی الکترونیک می‌تواند در سر نسخه خود، نسخه بیمار را بنویسد.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر در سامانه نسخه نویسی الکترونیک انجام شد، اما سامانه در داروخانه قطع بود امکان گرفتن نسخه نیست و اگر قطع سراسری باشد، متاسفانه امکان آن وجود ندارد و اگر قطعی فقط مربوط به همان داروخانه باشد می‌تواند با مراجعه به داروخانه دیگر نسخه را دریافت کند.

غفاری خاطرنشان کرد: نسخه نویسی الکترونیک این حسن را برای بیمه شده دارد که اگر یک داروخانه یک یا دو قلم از دارو را نداشت باید به داروخانه دیگر مراجعه کرده تا تمامی دارو‌های نوشته شده در نسخه را یک جا دریافت کنند، اما با نسخه نویسی الکترونیک یک داروخانه می‌تواند یک قلم دارو را بدهد و دارویی را که ندارد، بیمه شده می‌تواند از داروخانه دیگر، دارو را تهیه کند.

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

ارسال نظر