|
کدخبر: 328446

قیمت طلا کاهشی شد / وضعیت نرخ انواع سکه در بازار ۲۰ خرداد

بر اساس گزارش‌ها، قیمت سکه امامی امروز به ۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (چهل میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسیده است. این قیمت نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است. در مقابل، قیمت طلا امروز کاهش یافته است.

اقتصاد قیمت طلا کاهشی شد / وضعیت نرخ انواع سکه در بازار ۲۰ خرداد

بر اساس گزارش‌ها، بازار طلا و سکه در آغاز هفته شاهد دو روند متفاوت بوده است: قیمت طلا در این روز شاهد روند نزولی بوده است.

در مقابل، قیمت سکه امامی افزایش یافته و به ۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (چهل میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسیده است. این قیمت نسبت به روز قبل، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است. بنابراین، در آغاز هفته جاری، بازار طلا شاهد کاهش قیمت بوده، در حالی که قیمت سکه با افزایش مواجه شده است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۲۹۳ (دو هزار و دویست و نود و سه) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۲۹۳ -۴۸.۰۰ -۲.۱ روز قبل
۲,۳۴۱ -۴۲.۰۰ -۱.۸ ۲ روز پیش
۲,۳۸۳ ۹.۰۰ ۰.۳۷ ۷ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۳۳,۳۰۰ (سه میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۳۳۳,۳۰۰ -۴,۹۰۰ -۰.۱۵ 10:06
۳,۳۳۸,۲۰۰ -۳۴,۴۰۰ -۱.۰۴ روز قبل
۳,۳۷۲,۶۰۰ -۱,۸۰۰ -۰.۰۶ ۳ روز پیش
 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۴۳۹,۰۰۰ (چهارده میلیون و چهارصد و سی و نه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی به ۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (چهل میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۶۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۳۶ 10:06
۴۰,۵۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۰.۹۹ روز قبل
۴۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۴۸ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 10:01
۲۳,۰۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۱.۷۴ روز قبل
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۴۲ ۳ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) تومان قیمت خورد.

منبع: اقتصاد نیوز

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها