|
کدخبر: 327556

مطالبات اصلی بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ / بساط این طرح باید جمع شود!

تبریزیان گفت: ۲۵ درصد سهم متناسب سازی حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۰ را جزء مطالبات و حقوق برزمین مانده خود می‌دانیم واجرای کامل و صد درصدی ماده ۹۶ بجای طرح های بی محتوی وهمچنین الزام به درمان رایگان ماده ۵۴ و جمع کردن بساط تبعیض یعنی ماده ۶۹ وهمچنین جمع کردن بساط طرح کرامت رضوی و وام از کانون عالی و بدست گرفتن اجرای آن توسط خود سازمان از طریق سامانه ای کردن که مستقیما مدیریت سامانه با سازمان باشد وهمچنین تغییر اساسنامه و دستورالعمل‌ها وساختارکانون عالی ودیگر مطالبات بازنشستگان که سازمان بعنوان بیمه گر بوده و از قوانین آن بنفع بیمه گذار باید اقدام شود لذادر صورت عدم توجه به این مطالبات ، قبل از اتمام سال جاری ، مسئولیت چالش‌ های با وزارتخانه کار و رفاه و تامین اجتماعی است.

اقتصاد مطالبات اصلی بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ / بساط این طرح باید جمع شود!

سازمان تامین اجتماعی، به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. این سازمان بر اساس قوانین و ماده ۴ اساسنامه مربوطه و با رعایت مقررات و قوانین مربوط، اداره می‌شود.

منابع مالی این سازمان از محل حق بیمه مکسوره از حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و ذخایر حاصله از سرمایه گذاری های سازمان در شرکت‌ های اقماری تحت پوشش هولدینگ بزرگ اقتصادی شستا تامین می شود.

تامین اجتماعی مولد و درآمدزا

سعید تبریزیان کارشناس حوزه کارگری با اشاره به دلایل زیان ده بودن سازمان تامین اجتماعی گفت: چگونه ممکن است سازمانی مولد و درآمدزا با قدمت بیش از نیم قرن سابقه  ، ظرف سه دهه اخیر گرفتار بحران‌های اقتصادی و کسری بودجه شود.

او در ادامه  تصریح کرد: متاسفانه دولت‌ها با سوء استفاده از عدم نظارت عمومی و مدیریت ناکارآمد منتسب به حاکمیت ، بخش اعظم سرمایه سازمان را به نفع خود مصادره کرده و همچنین با تحمیل هزینه های بیمه ای گروه‌های اجتماعی و حمایتی تحت پوشش  خود به سازمان ،  موجب تضعیف بنیه مالی و اقتصادی و عدم توانائی جهت ارائه خدمات بیمه ای و حمایتی به بیمه گذاران حقیقی شده اند .

 تبریزیان درباره مطالبات دولت و عدم پرداخت مطالبات کارگران به سازمان تامین اجتماعی گفت: با یک تحلیل بسیار ساده کاهش ارزش ریالی صدها هزار میلیارد تومان مطالبات معوق سازمان نزد دولت که تاکنون همچنان بلاتکلیف است با توجه به تورم موجود را جز ضعف مدیریت و سوء استفاده از اختیارات فراقانونی چه می‌توان نامید .با توجه به ماهیت حقوقی و غیر دولتی بودن و استقلال مالی سازمان ، انتفاع و بهره برداری از منابع آن با کدام معیار حقوقی و حقیقی منطبق است.

او با توجه به پذیرش مسئولیت سازمان توسط وزارت رفاه که خود نیز در تدوین و تنظیم برنامه بودجه در هیئت وزیران مشارکت داشته اند گفت:عدم تخصیص بودجه برای رد دیون دولت به سازمان چه توجیهی می‌تواند داشته باشد  . بیش از ۵۰ درصد جمعیت بیمه پرداز کشور بیمه خود را پرداخت کرده اند. با پذیرش مسئولیت سازمان بیمه گر ، مکلف و موظف به ارائه خدمات حمایتی و بیمه ای بوده و براساس قوانین و مقررات سازمان الزام به درمان رایگان و فراگیر و ترمیم حقوق براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی از اولویتهای وظایف جنابعالی است.

حقوق-بازنشستگان

همسان سازی حقوق بازنشستگان

 تبریزیان گفت: با توجه به تعامل نمایندگان بازنشستگان در اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق در سال ۱۴۰۳، متأسفانه در قالب برنامه مجلس ۴۰/۳۰/۳۰، آیا متناسب‌سازی منصفانه‌ای برای بازنشستگان وجود دارد؟ با توجه به اینکه بازنشستگان تأمین اجتماعی نیازی به این طرح مجلس نداشته و ندارند، چرا که ماده ۹۶ متناسب‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی را برای سازمان به طور کامل مشخص کرده است.

این فعال جامعه کارگری تاکید دارد: آیا تصمیم بر آن است که میلیون ها بازنشسته رنجور و ناتوان را به کف خیابان‌ها هدایت کرده و هزینه ای بر چالش‌های کشور تحمیل شود.

اودر ادامه با صراحت اعلام کرد: ۲۵ درصد سهم متناسب سازی حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۰ را جزء مطالبات و حقوق برزمین مانده خود می‌دانیم واجرای کامل و صد درصدی ماده ۹۶ بجای طرح های بی محتوی  وهمچنین الزام به درمان رایگان ماده ۵۴ و جمع کردن بساط تبعیض یعنی ماده ۶۹ وهمچنین جمع کردن بساط طرح کرامت رضوی و وام از کانون عالی وبدست گرفتن اجرای آن توسط خود سازمان از طریق سامانه ای کردن که مستقیما مدیریت سامانه با سازمان باشد وهمچنین تغییر اساسنامه و دستورالعمل‌ها وساختارکانون عالی ودیگر مطالبات بازنشستگان که سازمان بعنوان بیمه گر بوده و از قوانین آن بنفع بیمه گذار باید اقدام شود  لذادر صورت عدم توجه به این مطالبات ، قبل از اتمام سال جاری ، مسئولیت چالش‌های با وزارتخانه کار و رفاه و تامین اجتماعی است.

منبع: رکنا

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها