|
کدخبر: 321941

بیمه سلامت/بیمه رایگان/خدمات الکترونیک بیمه

برنامه ریزی مدون بیمه سلامت برای سال آینده /توسعه خدمات الکترونیکی بیمه الزامی است

مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، اعلام کرد که سازمان در حال بررسی بسته‌های خدمتی برای سال آینده است.

اقتصاد برنامه ریزی مدون بیمه سلامت برای سال آینده /توسعه خدمات الکترونیکی بیمه الزامی است

در همایش مسئولین واحد سلامت خانواده و نظام ارجاع، وی اظهار داشت: "در سال‌های گذشته، در حوزه فنی سازمان بیمه سلامت اقدامات موفقی انجام شده است و در سال آینده نیز این اقدامات با قدرت بیشتری پیگیری خواهند شد. یکی از اقدامات مهم در سال ۱۴۰۳ ، توسعه خدمات الکترونیکی خواهد بود. متأسفانه، عدم یکپارچگی در این حوزه مشکلاتی را ایجاد کرده است که باید برطرف شوند."

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با تاکید بر به روز رسانی در خدمات اصلی سازمان افزود: در سال آینده اپراتوری سلامت منطبق بر قانون برنامه هفتم توسعه نیز مد نظر قرار خواهد گرفت، ضمن اینکه تکمیل شدن پرونده الکترونیک سلامت نیز یکی از برنامه هایی است که در سال ۱۴۰۳ مورد توجه سازمان بیمه سلامت بوده و برای این مساله نیز برنامه ها و طرح هایی داریم.

وی با بیان اینکه سازمان بیمه سلامت در بخش گسترش پوشش بیمه ای اقدامات خوبی را انجام داد و کشور در این خصوص شرایط مناسبی دارد تصریح کرد: ۵ دهک اول جامعه از بیمه رایگان برخوردار بوده و تنها باید در عمق بخشی به خدمات اقدامات بیشتری را انجام دهیم.

رضایی با اشاره به اینکه به دنبال پوشش تعرفه های غیردولتی نیز هستیم گفت: امیدواریم با تصویب هیات دولت در این خصوص نیز تحولاتی ایجاد شود. ما بدون شک از تعرفه های منطقی مطابق با تورم در جامعه دفاع می کنیم.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: خوشبختانه در خصوص افزایش خدمات تحت پوشش برای بیماران خاص، زوجین نابارور، توانبخشی و ... ورود پیدا کرده و خدمات مناسبی را به گروه های این بیماران ارایه داده است.

وی تاکید کرد: نظارت های سازمان بیشتر بر نظارت های الکترونیک و هوشمند است.

رضایی ادامه داد: در بحث خرید راهبردی خدمات نیز باید تدوین بسته های خدمتی مطابق با استانداردهای بیمه بوده و در خصوص خدمات تحت پوشش نیز بهتر است بازنگری صورت گیرد. البته در نظام پرداخت هم باید بازنگری و تغییر صورت گیرد.

 دکتر حسین جلاهی، مدیرکل بیمه سلامت مازندران،  بیان کرد که پیری جامعه موجب افزایش هزینه‌های سلامت کشور می‌شود و این برای جامعه مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه امید به زندگی ۷۵ یا ۷۶ سال شده است، افزود: امید ما به شما جوانان است که مطالبه‌گر باشید و در زمینه جوانی جمعیت فرهنگ سازی کنید.

وی خاطرنشان کرد: باید مسیر را به سمتی ببریم که تولد حداقل سه فرزند در خانواده‌ها اتفاق بیفتد.

امید به زندگی چیست و چه فرقی با خوش بینی دارد؟

متوسط طول عمر به صورت عبارت “امید به زندگی” و میان عوام وحتی کارشناسان جاافتاده است.هرچه شاخص های بهداشتی و همچنین درمانی بهبود یابد امید زندگی افزایش خواهد یافت و از این رو این شاخص یکی از شاخص های سنجش وپیشرفت و عقب ماندگی کشورهاست  طبق یک نظریه معروف در روانشناسی، امید به معنی اراده رفتن به سوی هدف و امتحان راه های مختلف برای رسیدن به آن است. فردی که امید دارد، اراده حرکت به سوی هدف و برنامه ریزی برای رسیدن به آن را نیز در اختیار دارد. به عبارت دیگر فردی که امیدوار است،برای خود اهدافی داشته و انتظار دارد که به این اهداف برسد. عناصرامید به زندگی: براساس دیدگاه روانشناسی، امید سه عنصر دارد: _ هدف(امید بدون هدف فایده ای ندارد) _ مسیرهایی که برای رسیدن به هدف وجود دارند و انتخاب می شوند. _ فردی که در این مسیرهای موجود حرکت می کند تا به هدف مورد نظر برسد. امیدرا سازه ای بسیار نزدیک اما متفاوت از خوش بینی داشته اند. ریک اسنایدر، امید راسازه ای با دو مولفه معرفی می کند که عبارت اند از: الف: توانایی طراحی گذرگاه هایی به سوی هدف های مطلوب به رغم موانع موجود ب: کارگزار انگیزش برای استفاده از این گذرگاه ها  امید به زندگی مهارت و یا نوعی تفکر، و یا دانش نیست که بدنبال آن باشیم تا بدست بیاوریم.  خواستگاه اصلی بالا بودن شاخص امید به زندکی از بستر وضعیت موجود جامعه از گذشته های دور و نمود شده در حال حاضر می باشد. زندگی مطلوب و مطابق استاندارد های جهانی حق همه انسانهاست و در حقیقت دولتها و حکومت ها در یک نگاه هدف مند و به موضوع در قالب توسعه پایدار ملزم به پایش شاخص امید به زندگی در جامعه و تلاش برای بهبود مستمر آن هستند.  در جوامع اعتیاد زده با فساد های مالی در تنوع زیاد، رانت و باند بازی به دنبال عدالت اجتماعی بودن مثل یک شوخی است، و امید به زندگی را اندازه گرفتن و پایش کردن نیزکاری عبث و بیهوده است.  شاخص امید به زندگی از شناختن حق و حقوق شهروندی جان می گیرد و با مدیریت اصولی در پیاده سازی برنامه های موفق توسعه پایدار همچون درختی ثمره می دهد.

منبع: ایمنا

ارسال نظر