|
کدخبر: 313794

افزایش حقوق/ تورم/ افزایش تورم

کارگران باعث گرانی شدند؟+جزئیات

میزان افزایش حقوق در برابر افزایش تورم چقدر است؟

اقتصاد کارگران باعث گرانی شدند؟+جزئیات

میزان افزایش حقوق در برابر افزایش تورم چقدر است؟

تورم

منبع: اقتصاد 24

ارسال نظر