|
کدخبر: 175303

عبور بیت کوین از مرز ۴۰ هزار دلار

بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۷۵۴.۸ میلیارد دلار، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم ۴۱.۵۵ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

اقتصاد عبور بیت کوین از مرز ۴۰ هزار دلار

هر واحد از بیت کوین در این لحظه با قیمت ۴۰۳۲۳ دلار، با احتساب نرخ تتر ۲۳۹۹۹ تومان معادل ۹۶۷۷۱۳۲۲۴ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۵۷.۸ میلیارد دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر ۵.۳۰% افزایش یافته است. بالاترین قیمت بیت کوین در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۰(۱۴ April ۲۰۲۱) معادل ۶۴۸۶۳.۰۹ دلار بوده که همینک %۳۷.۸۳ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش بیت کوین ۱۸.۷۲ میلیون و تعداد کل واحدهای آن ۲۱ میلیون خواهد بود.

قیمت اتریوم

اتریوم با نماد اختصاری ETH یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۳۳۱.۷۵ میلیارد دلار، در رتبه ۲ بازار قرار داشته و سهم ۱۸.۲۶ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از اتریوم در این لحظه با قیمت ۲۸۵۹.۱۵ دلار، با احتساب نرخ تتر ۲۳۹۹۹ تومان معادل ۶۸۶۱۶۷۹۳ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۴۹.۹۶ میلیارد دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر ۱۰.۳۸% افزایش یافته است. بالاترین قیمت اتریوم در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰(۱۲ May ۲۰۲۱) معادل ۴۳۶۵.۵۳ دلار بوده که همینک %۳۴.۵۰ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش اتریوم ۱۱۶.۰۳ میلیون و تعداد کل واحدهای آن ۱۱۶.۰۳ میلیون خواهد بود.

قیمت تتر

تتر با نماد اختصاری USDT یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۶۰.۸۲ میلیارد دلار، در رتبه ۳ بازار قرار داشته و سهم ۳.۳۴ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از تتر در این لحظه با قیمت ۱.۰۰ دلار، با احتساب نرخ تتر ۲۳¡۹۹۹ تومان معادل ۲۴۰۴۳ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۱۳۱.۳۳ میلیارد دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۰.۰۰۸% کاهش یافته است. بالاترین قیمت تتر در تاریخ ۰۶ اسفند ۱۳۹۳(۲۵ February ۲۰۱۵) معادل ۱.۲۱ دلار بوده که همینک %۱۷.۲۷ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد.

قیمت کاردانو

کاردانو با نماد اختصاری ADA یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۵۶.۷۵ میلیارد دلار، در رتبه ۵ بازار قرار داشته و سهم ۳.۱۲ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از کاردانو در این لحظه با قیمت ۱.۷۷ دلار، با احتساب نرخ تتر ۲۳۹۹۹ تومان معادل ۴۲۶۲۵ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۶.۳۶ میلیارد دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر ۱۳.۰۱% افزایش یافته است. بالاترین قیمت کاردانو در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰(۱۶ May ۲۰۲۱) معادل ۲.۴۵ دلار بوده که همینک %۲۷.۷۸ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش کاردانو ۳۱.۹۵ میلیارد و تعداد کل واحدهای آن ۴۵ میلیارد خواهد بود.

قیمت بایننس کوین

بایننس کوین با نماد اختصاری BNB یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۵۸.۲ میلیارد دلار، در رتبه ۴ بازار قرار داشته و سهم ۳.۲۰ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از بایننس کوین در این لحظه با قیمت ۳۷۹.۳۳ دلار، با احتساب نرخ تتر ۲۳۹۹۹ تومان معادل ۹۱۰۳۶۸۹ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۵.۳۹ میلیارد دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر ۱۰.۷۴% افزایش یافته است. بالاترین قیمت بایننس کوین در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰(۱۰ May ۲۰۲۱) معادل ۶۸۹.۳۵ دلار بوده که همینک %۴۴.۹۷ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش بایننس کوین ۱۵۳.۴۳ میلیون و تعداد کل واحدهای آن ۱۷۰.۵۳ میلیون خواهد بود.

قیمت دوج کوین

دوج کوین با نماد اختصاری DOGE یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۴۶.۴۷ میلیارد دلار، در رتبه ۷ بازار قرار داشته و سهم ۲.۵۵ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از دوج کوین در این لحظه با قیمت ۰.۳۵۸۱۳۷ دلار، با احتساب نرخ تتر ۲۳۹۹۷ تومان معادل ۸۵۹۴ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۴.۵۱ میلیارد دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر ۲.۸۳% افزایش یافته است. بالاترین قیمت دوج کوین در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰(۰۸ May ۲۰۲۱) معادل ۰.۷۳ دلار بوده که همینک %۵۱.۳۶ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش دوج کوین ۱۲۹.۷۵ میلیارد و تعداد کل واحدهای آن ۱۲۹.۷۵ میلیارد خواهد بود.

قیمت شیبا اینو

شیبا اینو با نماد اختصاری SHIB یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۳.۹۷ میلیارد دلار، در رتبه ۳۱ بازار قرار داشته و سهم ۰.۲۱ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از SHIBA INU در این لحظه با قیمت ۰.۰۰۰۰۱۰ دلار، با احتساب نرخ تتر ۲۳۹۹۷ تومان معادل ۰.۲ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۱.۳۲ میلیارد دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر ۴.۴۰% افزایش یافته است. بالاترین قیمت SHIBA INU در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰(۱۰ May ۲۰۲۱) معادل ۰.۰۰۰۰۳ دلار بوده که همینک %۷۴.۰۱ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش SHIBA INU ۳۹۴.۸ تریلیون و تعداد کل واحدهای آن ۱P خواهد بود.

منبع: نبض بورس
  • ناشناس ارسالی در

    یک زمانی که ایده گلدکویست به ایران واردش دهمه ازسرمایه گذاری درگلدکویست می گفتندت اسرشاخه های گلدکویست اغلب یافراری یادستگ یرشدندصداوسیماومجریان بانک مرکزی بایدنسب ت به ارزدیجیتال و...مردم راتوجیه تاسرمای ه های ملی به هدرنرودونقدینگی کشوربصورت ا رزخارج نشود

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...