|
کدخبر: 150212

مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و امیدواریم با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حذف ارز ترجیحی در صحن علنی مجلس هم رای بیاورد.

اقتصاد مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است

حسین رییسی ، درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، اظهار داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی متأسفانه محلی برای سوء استفاده و فساد شده است. دولت اگر به دنبال پرداخت یارانه به مردم است آن را باید به آخرین حلقه زنجیره یعنی مصرف کننده بدهد.

وی ادامه داد: متأسفانه واردکننده‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند ولی مابه ازای آن وارداتی صورت نمی‌گیرد و این موضوع زمینه ساز افزایش قیمت کالاهای مصرفی می‌شود. افزایش قیمت مرغ در یک ماه گذشته شاهدی برای این موضوع است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰ تومانی اثبات شده، گفت: ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی ثابت شده است و این یارانه سنگین به مردم اصابت نمی‌کند. مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق، امیدواریم در صحن علنی هم رأی بیاورد.

وی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق را در کشور جذاب کرده است. در حال حاضر شاهد آن هستیم که به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهند و از طرفی دیگر همان دارو از کشور قاچاق می‌شود. قاچاق انسولین از ایران به کشورهای همسایه نمونه آن است. تفاوت قیمت داخل و خارج کشور، زمینه قاچاق انسولین را فراهم کرده است.

رییسی تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به طور کامل حذف شود و منابع مالی حاصل از آن را باید به نیازمندان به صورت یارانه نقدی پرداخت کرد. هر چیزی غیر از این زمینه ساز سوء استفاده و فساد می‌شود.

 

منبع: مهر
  • ناشناس ارسالی در

    یارانه زمانی اسم ورسم پدامیکندکه کمک معی شت خانوارهای گرفتاروفقیرباشدوقتی یارانه به پزشک متخصص وریس بانک وتاجرهم پرداخت م یشوداین یارانه نیست یارانه درکشورهای خار جی کمک به نیازمندان ازمازادمالیات اغنیاس ت.نبایدطوری شودکه۲۴ ماه به بعدسرپرست خان وارمنتظر۵۰۰ هزارتومان درطرف مقابل این مس ئله به اسم آزادسازی ونبودارزدولتی محتکرا زفیلترخودروتاروغن خوراکی ومایحتاج مردم ر اچندبرابربفروشدآنوقت تنهاچیزی که بی ارزش می شودپول ملی ...ریال....استچون برای ۲ کیلوگوشت وچندکیلومیوه ویک کیلوپسته و۲ کی لوحبوبات با۲ الی ۳ میلیون تومان خرج کردا زبازارراهی منزل شوی

ارسال نظر