|
کدخبر: 148299

سهامداران در مقابل توسعه زیرساخت ها

توسعه تامین مالی با استفاده از سازوکار صندوق سهام پروژه علاوه بر ایجاد موقعیت سود برای سهام‌دارن زمینه توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور را مهیا می‌کند.

اقتصاد سهامداران در مقابل توسعه زیرساخت ها

بسیاری از سرمایه‌گذاران بورس در شرایط کنونی از وضعیت این بازار ناراضی هستند و اغلب از زیان بسیاری از نمادهای بورسی گله دارند. در این بین کمتر سهمی یافت می‌شود که از سازوکار بیمه‌ای برخوردار باشد و یا به نحوی نوسان نرخ کند تا اصل سرمایه سرمایه‌گذار از گزند تورم در امان بماند.

در چنین شرایطی برخی از سازوکارهای تامین مالی در ادبیات دنیا نظیر صندوق‌های سهام پروژه وجود دارد که به‌کار گیری آن علاوه بر افزایش عمق بازار می‌تواند زمینه کسب سود برای سهامداران و همچنین توسعه پروژه‌های عمدتا زیرساختی کشور را به همراه داشته باشد.

صندوق سهام پروژه، شیوه مطمئن تامین مالی

صندوق تخصصی پروژه نوعی از صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی و نهاد مالی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و به جمع آوری سرمایه از عموم و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری در ساخت و تکمیل پروژه معین عمرانی اشاره شده در اساسنامه صندوق می‌پردازد. در حقیقت صندوق‌های سرمایه‌گذاری شیوه اجرایی خود را منطبق بر اساسنامه هدایت می‌کنند.

اهداف این صندوق‌ها شامل تامین منابع مالی موردنیاز برای پروژه، بهره‌مندی سرمایه‌گذاران خرد از سود ناشی از اجرای پروژه و مصونیت سرمایه‌های خرد از ریسک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری در یک پروژه است.

بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌ای می‌توانند ابزاری برای تامین منابع مالی پروژه در نظر گرفته‌ شوند. این صندوق‌ها می‌توانند به عنوان نهادهای مالی تحت نظر سازمان بورس بر پروژه‌های خاص تمرکز کنند، تامین منابع مالی پروژه از یک سو و کسب بازدهی مطلوب برای سرمایه‌گذاران از سوی دیگر، هدف اصلی ایجاد چنین صندوق‌هایی تلقی می‌شود.

در صورت تامین مالی پروژه در قالب یک صندوق سرمایه‌گذاری، عملا پروژه شخصیت حقوقی پیدا می‌کند و وضعیت مالی و حسابداری منحصر به خود را می‌یاید. تمرکز سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر چنین صندوقی بر سودآوری پروژه و امکان‌پذیری اجرای آن در چارچوب برنامه زمان‌بندی از پیش تعیین شده خواهد بود.

نقدینگی جذب شده توسط صندوق سهام پروژه در عمر عملیات خارج نمی‌شود

در همین راستا، محمد پورحمید، کارشناس اقتصادی در بیان اینکه صندوق‌های زمین و ساختمان به عنوان نمونه‌ای از صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌ای می‌توانند الگوی مناسبی برای طراحی چنین صندوق‌هایی باشند، گفت: «با این وجود مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌ای نسبت به انتشار اوراق مشارکت می‌تواند مشتمل بر موارد نظیر عدم خروج نقدینگی در طول عمر پروژه به دلیل عدم تقسیم سود پروژه‌ای که هنوز به پایان نرسیده است، باشد.»

یکی دیگر از مسائل ویژگی‌های مثبت صندوق‌های سهام پروژه مسئله تسهیل شرایط کارفرمایی پروژه است. در همین رابطه، اصغر محمدی، کارشناس تامین مالی در تشریح نکات مثبت تامین مالی پروژه‌ای با استفاده از صندوق سهام پروژه گفت: « نبود الزامات ویژه برای کارفرما و تفکیک پروژه از مالک آن در فرآیند تامین مالی و عملا گسترش دامنه شمول از معجزات این شیوه تامین مالی تلقی می‌شود.»

 

این کارشناس تامین مالی ضمن تاکید بر اینکه عوامل اجرایی و نظارتی پروژه و چگونگی اجرای آن به جای تمرکز بر شرایط مالی و وثایق مالک مورد تاکید صندوق سهام پروژه است، گفت: « نظارت و تمرکز ویژه بر هر پروژه به عنوان یک هویت مستقل و بهبود فرآیندهای مدیریتی و اجرایی آن به علاوه تقسیم سود واقعی هر پروژه میان سرمایه‌گذاران حقوقی و حقیقی آن از دیگر ویژگی‌های مثبت این شیوه تامین مالی است.»

استفاده از ظرفیت اقتصاد ملی با استفاده از صندوق سهام پروژه

با توجه به نوپا بودن این شیوه تامین مالی در کشور یک سوال اساس ممکن است، پیرامون این شیوه تامین مالی مبنی بر اینکه راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری برای یک پروژه چه مزیتی در برابر تاسیس شرکت دارد، مطرح شود. در پاسخ این پرسش، می‌توان به کلیه مزایای راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در برابر شرکت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد. برای مثال کلیه هزینه‌های اداری، خرید ساختمان، تجهیز دفاتر، دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های جاری نگهداری، هیچ یک به صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحمیل نمی‌‎شوند.

از طرفی کل فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری که محدود به فعالیت عملیاتی است از طریق برون سپاری به اجرا در می‌آید. مضاف بر اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول معافیت‌های مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیز می‌شوند.

به این ترتیب ضرورت دارد به منظور استفاده از حداکثر ظرفیت اقتصاد ملی، توجه به تأمین مالی پروژه محور مدنظر تصمیم سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی قرار گیرد.

 

ارسال نظر