|
کدخبر: 141978

شکاف درآمدی ایران کمتر از آمریکا و ترکیه

جدیدترین برآورد سازمان ملل نشان می دهد ضریب جینی در ایران طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ به ۴۰.۸ واحد رسیده و نابرابری درآمدی در ایران طی این مدت کمتر از ۵۳ کشور از جمله آمریکا و ترکیه بوده است.

اقتصاد شکاف درآمدی ایران کمتر از آمریکا و ترکیه

جدیدترین گزارش توسعه انسانی سازمان ملل ضریب جینی ۱۵۴ کشور جهان از جمله ایران را اعلام کرده است.

ضریب جینی ارقامی بین ۰ تا ۱۰۰ را در برمی‌گیرد که هرچه این رقم بیشتر باشد دلالت بر شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر در یک کشور است.

 شکاف درآمدی در ایران بیشتر شد

سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی ۲۰۲۰ متوسط ضریب جینی ایران بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ را ۴۰.۸ اعلام کرده است. این رقم نسبت به گزارش قبلی این سازمان که در سال گذشته منتشر شد ۰.۸ واحد بیشتر شده است. بر اساس گزارش سال قبل، متوسط ضریب جینی ایران طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ بالغ بر ۴۰ واحد بوده است. بر این اساس شکاف درآمدی در ایران طی سال ۲۰۱۸ بیشتر شده است.

ایران میان ۱۵۴ کشوری که در گزارش جدید سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفته‌اند از نظر میزان ضریب جینی در رتبه ۵۴ قرار گرفته است که بدین ترتیب شکاف درآمدی در ایران طی دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ کمتر از ۵۳ کشور بوده است.

در میان کشورهای جهان اسلونی کمترین نابرابری درآمدی را دارد و نمره این کشور در ضریب جینی ۲۴.۲ اعلام شده است.

شکاف درآمدی ایران کمتر از آمریکا و ترکیه

بر اساس این گزارش شکاف درآمدی در برخی از کشورهای صنعتی و توسعه یافته بیشتر از ایران و یا تقریبا در سطح ایران است. از جمله این کشورها آمریکاست که شکاف درآمدی بیشتری از ایران دارد. ضریب جینی آمریکا ۴۱.۴ اعلام شده است.

ترکیه، مکزیک، برزیل، پرو و آفریقای جنوبی نیز از جمله کشورهایی هستند که شکاف طبقاتی بیشتری نسبت به ایران دارند.

آفریقای جنوبی در میان کشورهای جهان بیشترین شکاف طبقاتی را دارد و ضریب جینی این کشور ۶۳ اعلام شده است.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر