|
کدخبر: 126610

تورم چگونه درمان می‌شود؟

یک اقتصاددان تاکید دارد، راهکار اصلی درمان تورم در کشورهای مختلف کنترل تقاضای کل از طریق تنظیم قیمت پول است؛ این درحالی است که دیدگاه رایج در ایران همچنان بر کنترل پایه پولى و نقدینگى آنهم در کوتاه مدت تمرکز دارد.

اقتصاد تورم چگونه درمان می‌شود؟

تیمور رحمانی معتقد است، راهکار درمان و کنترل تورم در بسیاری از کشورها مشخص شده و فعلا این راهکار یعنی کنترل تقاضای کل از طریق تنظیم نرخ بهره پاسخ گو بوده است.

نمودار آبى رنگ متوسط نرخ تورم جهان را از سال ۱۹۸۰ تاکنون نشان مى‌دهد. همانطور که مشاهده مى‌شود، روند کلى نزولى است. بعد از بحران ۲۰۰۸ و سیاست‌هاى به شدت انبساطى بانک‌هاى مرکزى این نگرانى وجود داشت که تورم افزایش یابد اما چنین نشد و بعد از افزایشى مختصر دوباره نزولى شد.

پس از شیوع کرونا و اتخاذ سیاست‌هاى پولى به شدت انبساطى، این نگرانى به‌وجود آمده است که تورم افزایش یابد و شاید بخشى از افزایش قیمت جهانى طلا ناشى از این انتظارات تورمى باشد.

اما سیاست‌هاى پولى در غالب بانک‌هاى مرکزى درمان تورم را شناخته است و این درمان فعلا جواب داده است. درمان تورم این است که بانک مرکزى قیمت پول یا نرخ بهره را طورى تنظیم مى‌کند تا تقاضاى کل تحت انقیاد باشد و لذا تورم تحت انقیاد باشد. این برخلاف دیدگاه رایج در ایران است که متاسفانه همچنان بر کنترل پایه پولى و نقدینگى و آنهم در کوتاه مدت تمرکز دارد در حالى که این کمیتها درونزا هستند.

مطمئن هستیم بانک‌هاى مرکزى دنیا همچنان با مدیریت نرخ بهره در کنترل تورم توفیق خواهند داشت، مگر آنکه وقوع تحولاتى این دینامیک مربوط به رابطه نرخ بهره و تورم را تغییر دهد، همانطور که شیوع ویروس کرونا رفتارى متفاوت از همه گیرى‌هاى گذشته داشته است.

 

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر