|
کدخبر: 113873

قیمت سکه پارسیان (۹۹/۰۵/۱۲)

قیمت انواع سکه پارسیان در بازار در ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ را در این گزارش مشاهده کنید.

اقتصاد قیمت سکه پارسیان (۹۹/۰۵/۱۲)

نرخ‌های ارائه شده بدون لحاظ شدن مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد

پارسیان ۱۰۰ سوت

۱۱۶،۰۰۰

پارسیان ۲۰۰ سوت

۲۲۷،۵۰۰

پارسیان ۳۰۰ سوت

۳۳۹،۰۰۰

پارسیان ۴۰۰ سوت

۴۵۰،۵۰۰

پارسیان ۵۰۰ سوت

۵۶۲،۵۰۰

پارسیان ۶۰۰ سوت

۶۷۳،۵۰۰

پارسیان ۷۰۰ سوت

۷۸۵،۵۰۰

پارسیان ۸۰۰ سوت

۸۹۷،۰۰۰

پارسیان ۹۰۰ سوت

۱،۰۰۸،۵۰۰

پارسیان ۱گرم

۱،۱۲۰،۰۰۰

پارسیان ۱.۱گرم

۱،۲۳۱،۵۰۰

پارسیان ۱.۲گرم

۱،۳۴۳،۵۰۰

پارسیان ۱.۳گرم

۱،۴۵۵،۰۰۰

پارسیان ۱.۴گرم

۱،۵۶۶،۵۰۰

پارسیان ۱.۵گرم

۱،۶۷۸،۰۰۰

پارسیان ۱.۶گرم

۱،۷۸۹،۵۰۰

پارسیان ۱.۷گرم

۱،۹۰۱،۰۰۰

پارسیان ۱.۸گرم

۲،۰۱۲،۵۰۰

پارسیان ۱.۹گرم

۲،۱۲۴،۵۰۰

پارسیان ۲گرم

۲،۲۳۶،۰۰۰

پارسیان ۲.۱گرم

۲،۳۴۷،۵۰۰

سکه‌های پارسیان شمش با عیار ۹۹۵

پارسیان شمش۰.۵گرم

۷۵۶،۲۰۰

پارسیان شمش۱گرم

۱،۴۹۶،۴۰۰

پارسیان شمش۱.۵گرم

۲،۲۳۶،۶۰۰

 

منبع: خبر داغ

ارسال نظر