|

بخوانید :

کدخبر: 210357

قیمت انواع لوله فلزی در ۲۹ مهر ۱۴۰۰

امروز قیمت انواع لوله فلزی در بازار نسبت به روز گذشته بدون تغییر خاصی عرضه شد.

 آخرین قیمت لوله فلزی در بیست و نهم مهر ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

 

 

 

 

    لوله مبلی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
 لوله ۱۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
 لوله ۱۳ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
 لوله ۱۶ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
 لوله ۱۸ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
 لوله ۲۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلو گرم ۳۳۰۰۰۰
لوله داربستی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۱.۹ ۶ کیلو گرم -
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۲ ۶ کیلو گرم ۲۷۱۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۲.۳ ۶ کیلو گرم ۲۵۹۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۲۴۹۰۰۰
لوله ۱/۲  ۱  داربستی ۳ ۶ کیلو گرم ۲۴۹۰۰۰
    لوله گالوانیزه قزوین ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۴۴۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۴۴۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۴۴۰۰۰
لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۴۴۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلو گرم ۳۴۴۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۴۴۰۰۰
لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۳۴۰۰۰
لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۳۴۰۰۰
لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۳۴۰۰۰
لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۳۴۰۰۰
لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۳۴۰۰۰
لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلو گرم ۳۳۴۰۰۰
 لوله گازی روکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۲۲۰۰
لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۲۲۰۰
لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۲۲۰۰
لوله ۱/۴  ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۲۲۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۲۲۰۰
لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۶۵ ۶ کیلوگرم ۲۸۲۲۰۰
 لوله گازی توکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۸ ۶ کیلوگرم ۲۹۲۷۰۰
۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۹ ۶ کیلوگرم ۲۹۲۷۰۰
۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۴ ۶ کیلوگرم ۲۹۲۷۰۰
۱/۴  ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۶ ۶ کیلوگرم ۲۹۲۷۰۰
۱/۲  ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۷ ۶ کیلوگرم ۲۹۲۷۰۰
۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۹ ۶ کیلوگرم ۲۹۲۷۰۰
لوله صنعتی سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)
۱/۲  ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۱۰۰۰
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۱۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۱۰۰۰
۱/۴  ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۱۰۰۰
۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۱۰۰۰
۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۱۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۱۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۲۷۱۰۰۰
۱/۲  ۱  لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم -
۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰
۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰
۲  لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰
۲/۵  لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰
۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰
۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۲۵۶۰۰۰
منبع: بازار

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...