|
کدخبر: 110027

قیمت جدید کله پاچه، سیراب و شیردان در بازار + جزییات

تازه‌ترین قیمت ضمایم گوسفند و گوساله از جمله کله و پاچه، زبان و مغز، دل و جگر و نیز سیراب و شیردان در میادین میوه و تره بار اعلام شد.

اصناف قیمت جدید کله پاچه، سیراب و شیردان در بازار + جزییات

این محصولات به دو شکل بسته‌بندی در محل و بسته‌بندی شرکتی در غرفه‌های فروش آلایش گوشت در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شوند.

بر اساس این گزارش، قیمت انواع ضمایم گوسفند و گوساله در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است.

الف. بسته‌بندی در محل:

پاچه گوسفند هر عدد ۱۱۵۰۰ تومان، جگر سیاه گوسفند هر کیلوگرم ۱۰۵ هزار تومان، دل و جگر گوسفند هر کیلوگرم ۷۵ هزار تومان، دل و قلوه گوسفند هر کیلوگرم ۱۰۵ هزار تومان، زبان گوسفند هر عدد ۲۷ هزار تومان، سیراب و شیردان گوسفند یک دست کامل ۲۸ هزار تومان، کله گوسفند (بدون مغز و زبان) هر عدد ۲۰ هزار تومان، کله پاچه گوسفند یک دست کامل ۹۶ هزار تومان، مغز گوسفند هر عدد ۲۰ هزار تومان، دنبه گوسفند هر کیلوگرم ۲۵ هزار تومان، پاچه گوساله هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان، دل و قلوه گوساله هر کیلوگرم ۶۲ هزار تومان، زبان گوساله (بدون حلقوم) هر کیلوگرم ۷۴ هزار تومان، سیراب و شیردان گوساله هر کیلوگرم ۲۱ هزار تومان، مغز گوساله هر عدد ۲۹ هزار تومان و جگر سیاه گوساله هر کیلوگرم ۶۰ هزار تومان.

ب. بسته‌بندی شرکتی:

پاچه گوسفند هر بسته ۴ عددی ۵۰ هزار تومان، جگر سیاه گوسفند هر کیلوگرم ۱۱۰ هزار تومان، دل و قلوه گوسفند هر کیلوگرم ۱۱۰ هزار تومان، زبان گوسفند هر بسته ۳ عددی ۸۵ هزار تومان، سیراب و شیردان گوسفند یک دست کامل ۳۲ هزار تومان، کله گوسفند (بدون مغز و زبان) هر عدد ۲۲ هزار تومان، نیم دست کله و پاچه گوسفند ۷۳ هزار تومان، کله و پاچه گوسفند یک دست کامل ۹۸ هزار تومان، مغز گوسفند هر بسته ۳ عددی ۶۲ هزار تومان، پاچه گوساله هر عدد ۳۰ هزار تومان، مغز گوساله هر عدد ۳۱ هزار تومان، جگر سیاه گوساله هر کیلوگرم ۶۲ هزار تومان، دل و قلوه گوساله هر کیلوگرم ۶۴ هزار تومان، زبان گوساله (بدون حلقوم) هر کیلوگرم ۷۵ هزار تومان و سیراب و شیردان گوساله هر کیلوگرم ۲۵ هزار تومان.

 

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران

ارسال نظر