|
کدخبر: 134384

جدول برنامه درسی دانش آموزان در تلویزیون (۹۹/۰۸/۲۳)

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز جمعه ۲۳ آبان ۹۹ اعلام شد.

آموزشی جدول برنامه درسی دانش آموزان در تلویزیون (۹۹/۰۸/۲۳)

شبکه ‌آموزش

 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷.۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ کاربر رایانه- رشته گرافیک - پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ تصویر‌سازی و جلوه‌های ویژه کامپیوتری افترافکت- پایه ۱۲-شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ ارتباط موثر - رشته خدمات - پایه ۱۰- -شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانش

دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ علوم و زندگی با محوریت پایه چهارم

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ علوم و زندگی با محوریت پایه پنجم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ علوم وزندگی بامحوریت پایه ششم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ تفکر و پژوهش پایه ششم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ اولیاء و معلمان مشکلات یادگیری دانش آموزان

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰ فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ فرهنگ و هنر - طراحی پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ فرهنگ و هنر - تصویر‌سازی ( انواع خط ) پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ فرهنگ و هنر - تصویر‌سازی پایه نهم

 دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ مهارت‌های تربیتی - مهارت‌های تفکر

متوسطه دوم

 ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ زمین شناسی - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ تاریخ معاصر ایران - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ تفکر و سواد رسانه‌ای - درس انتخابی - مشترک تمامی رشته ها

 شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ درس فارسی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۸.۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت ۱۰.۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۰.۴۵ درس نگارش ۱ و ۲ پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها.

ساعت ۱۱.۱۵ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت ۱۱.۴۵ درس ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت ۱۲.۱۵ درس حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیریک.

ساعت ۱۲.۴۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت ۱۳.۱۵ درس ریاضی وآمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

شبکه قران ومعارف اسلامی.

ساعت ۸ اصول و عقاید یک پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰ دین و زندگی دو پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵ اصول و عقاید دو پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵.۳۰ ‌اصول و عقاید سه پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر